Der tages prøve af pulpen, og til højre ses det ikke-organiske materiale, som bliver sorteret fra i processen

Pulp, plast og madaffald

Du har måske hørt, at dit madaffald bliver til en grød kaldet ’pulp’, som senere forvandles til biogas og gødning på landbrugets marker. Du skal aflevere dit madaffald i poser, men kan det undgås, at noget af plastikken havner på markerne?
AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald er helt nyt, vi overtog driften af det i august 2018. I vores udbud lagde vi særligt vægt på, at det nye anlæg skulle være i stand til at sortere alt fra, som ikke er madaffald, herunder blandt andet plastik.

Papirspose > < plastikpose
Plastik er et stort samtaleemne herhjemme, og nogle vil undre sig over, hvorfor kommunerne ikke samler madaffaldet ind i papirsposer i stedet. Det skyldes, at en papirspose har tendens til at gå i opløsning, når man kommer vådt madaffald i den. Erfaringer viser, at det får borgerne til at genanvende mindre, idet vådt madaffald i stedet er tilbøjeligt til at ende blandt restaffaldet. 

Biopose > < plastikpose
Men hvorfor så ikke bruge bioposer, de er da langt bedre for miljøet!? Det enkle svar er: ”Nej, faktisk ikke”. Trods det miljørigtigt klingende navn, så skal en biopose i dag blot indeholde 30 % plantebaseret materiale, resten er almindeligt plastik. 

En bionedbrydelig pose opløses først ved 60-70 grader, og så varmt bliver der slet ikke i vores anlæg til behandling af madaffald. De opløses dog desværre delvist, og dermed kan bittesmå stykker af poserne slippe gennem vores sigte med 2-millimeter huller og i sidste ende havne på landmandens marker. Plastik større end 2 millimeter bliver sorteret fra og omsat til el og fjernvarme på affaldsenergianlægget.


Se indslag fra TV2 Øst den 4. februar 2019 om problemerne med bioposer

Vi ligger under grænseværdierne
AffaldPlus tager løbende prøver af pulpen. Prøverne videregives til et uvildigt, certificeret laboratorium, der foretager selve analyserne af prøverne. Her fremgår det, at de plaststumper, der er fundet i pulpen, typisk stammer fra bionedbrydelige poser.

Det er vigtigt at understrege, at vi ligger under alle de grænseværdier, som staten har sat for ’urenheder’ i pulp. Fx må der være 0,15 vægt-% ’plaststykker over 2 millimeter’, men vi har kun 0,0026 vægt-%. Dvs., at 1,5 g af hvert kg tørstof i pulpen må bestå af ’plaststykker over 2 millimeter, og vi har kun 0,026 g i dag.

Vores p.t. absolut højeste værdi ligger på 45 % af det tilladte. Det gælder for ’arealet af synlige plasturenheder over 2 mm’. Selvom vi holder os inden for alle grænseværdier, arbejder vi på højtryk på at få nedbragt netop denne værdi, så vores pulp bliver endnu renere. I vores energiafdeling har vi som mål at være dobbelt så gode, som grænseværdierne tillader, det gælder ligeledes for fremstillingen af pulp. 
Opdateret: 25. april 2019