• Fra madaffald til ny energi og næring på landbrugsjord

  • En to-kammerbil læsser poserne med madaffald af i anlægget

  • Sådan ser der ud i "foodprocessoren" hvor poserne rives op og vand tilsættes

  • Ikke-organisk materiale, som fx poser, er her sorteret fra og på vej ind på affaldsenergianlægget og blive til el og fjernvarme

Sådan behandler vi dit madaffald

Fakta om madaffald
  • Indsamlingen af madaffald øger genanvendelsesprocenten
  • Omdannes til pulp og herefter biogas
  • Restprodukt, som bl.a. indeholder fosfor, bliver til gødning i landbruget
  • 1.000 tons madaffald bliver til 1.500 tons pulp
  • Vi forventer at producere ca. 28.000 tons pulp i 2020
Har du tænkt på, hvad der egentlig sker med dit madaffald, når skraldemanden har hentet det hjemme hos dig? Det fortæller vi her.
I Næstved ligger AffaldPlus’ anlæg til behandling af madaffald. Det er her skraldebilerne lukker op for det ene kammer i bilen og læsser madaffaldet af. Anlæggets fornemste opgave er at fremstille ”pulp”, - en form for grød, der bruges til produktion af biogas og til sidst ender som gødning på markerne.

Overdimensioneret foodprocessor
Madaffaldet får først en tur i ”pulperen”. Det er en slags overdimensioneret foodprocessor, hvor det blandes med vand. Den kan indeholde 3 tons ad gangen, så ”overdimensioneret” skal tages helt bogstaveligt. På 12 minutter sørger pulperen for, at poser, affald og andre materialer hakkes i mindre stykker, så maden kan skilles fra det, der ikke er organisk.

Ikke-organisk materiale bruges som brændsel
Næste step er, at pulpen sigtes, og det, der ikke er madaffald (ca. 15%), sorteres fra, - det er fx poserne, som affaldet afleveres i. Det ikke-organiske materiale transporteres så direkte ind på affaldsenergianlægget, hvor det sammen med det øvrige restaffald bruges som brændsel og forvandles til el og fjernvarme.


Tak til Gemidan Ecogi for lån af filmklip

Fra madaffald til biogas
Efter lidt yderligere behandling er madaffaldet blevet til pulp og er klar til afhentning. Private biogasanlæg kommer og tanker pulpen, kører den til deres anlæg, hvor de fremstiller biogas. Og netop biogassen er interessant for udover, at den på forbrændingsanlæg bliver til el og fjernvarme, så kan den også lukkes ud på det nationale gas-net. Det giver mulighed for at bruge af den, før vi bruger ressourcer på at hente naturgas op af undergrunden. I princippet kan biogassen også bruges som brændstof til biler.  

Vigtig næring til landbrugsjorden
Når man fremstiller biogas, opstår et meget næringsholdigt restprodukt, der bruges som gødning på landbrugets marker. Det indeholder nemlig kvælstof, kalium og ikke mindst fosfor, som er en meget knap ressource. Det fosfor, der er tilgængeligt fra naturens hånd, er ofte forurenet, og derfor er det utrolig vigtigt, at dit madaffald i sidste ende er med til at bringe fosfor tilbage til landbruget.

Øget genanvendelsesprocent
Udover de gode ting, som biogassen gør for landbruget, så er indsamlingen af madaffald også med til at øge vores samlede genanvendelsesprocent. Det ser ud til, at den stiger fra 32-44%, så vi nærmer os de 50%, som er målet i 2022. Før vi indsamlede madaffald blev det brændt på affaldsenergianlægget, men sådan noget vådt madaffald brænder ikke fantastisk godt, så den proces er også optimeret.
Opdateret: 14. august 2019