Om AffaldPlus

AffaldPlus tager sig af affaldet på Syd- og Vestsjælland. Vi arbejder i fællesskab med vores 6 ejer-kommuner på at skabe et samfund, hvor affald ses og behandles som en værdifuld ressource.

Sammen med borgere og virksomheder giver vi affald nyt liv eller forvandler det til råstoffer og miljøvenlig energi. Vi er en aktiv og respekteret medspiller i lokalsamfundet, og vi påtager os et samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Vores mål er at bidrage til en fremtid, hvor økonomisk velstand og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger.  

AffaldPlus er et affaldsselskab for Faxe, Ringsted, Næstved, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner.

Affald betragtes i dag som en vigtig og værdifuld ressource, og AffaldPlus’ mål er at sikre flest mulige af disse ressourcer. Vi gør en stor indsats for at forebygge, at affald opstår, og på genbrugspladserne giver vi decideret ting ”nyt liv” ved at redde de bedste effekter op af containerne og gøre dem klar til salg i vores genbrugsbutik. På den måde bliver ting levetidsforlænget, og vi kan udsætte den dag, hvor de skal affaldsbehandles.

Et andet vigtigt område for os er at genanvende så meget som muligt. Så kan materialerne i affaldet blive til råvarer igen i en ny produktion og altså blive til nye ressourcer. Vores genbrugspladser har hvert år mere end 1,8 mio. kundebesøg og modtager årligt ca. 170.000 tons affald. På vores genbrugspladser sorteres der i over 40 forskellige affaldstyper, og årligt kan vi sende ca. 80 % af den samlede affaldsmængde til genanvendelse. En del af affaldet afsættes til videre forarbejdning via vores egen genbrugsterminal i Næstved, som modtager pap, papir og plast fra kommunerne.

På vores biobrændselsanlæg i Næstved og Faxe producerer vi biobrændsel ud af den vedholdige del af haveaffaldet, som udnyttes til energiproduktion, mens resten markkomposteres. 

På vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse nyttiggør vi den del af affaldet, der ikke kan genanvendes. Varmen fra forbrændingen udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme. I Næstved omsætter vi desuden al det madaffald, som kommunerne indsamler. Det forarbejdes til pulp, som afsættes til biogasanlæg i Østdanmark, og restproduktet herfra spredes på landbrugsjord som gødning og jordforbedringsmiddel. 

En lille del af affaldet, under 6 %, kan vi hverken genanvende eller brænde. Det deponerer vi derfor under sikre forhold på vores miljøanlæg i Faxe og Forlev, hvor affaldet ikke kan gøre skade på naturen.

Opdateret: 28. januar 2019