Giv affaldet nyt liv

Få mere at vide om, hvad der sker i din kommune:

Faxe 
Faxe Kommune forventer at indføre ny affaldsordning i foråret 2019.

Næstved 
Næstved Kommune forventer at indføre ny affaldsordning i oktober 2018.

Ringsted
Ringsted Kommune forventer at indføre ny affaldsordning for husstande i oktober 2018 - for ejendomme med fælles affaldsløsning i maj 2018.

Slagelse 
Slagelse Kommune indfører ny affaldsordning 1. maj 2018.

Sorø 
Sorø Kommune indføre ny affaldsordning 30. april 2018.

Vordingborg 
Vordingborg Kommune forventer at indføre ny affaldsordning i oktober 2018.

Se svarene på de oftest stillede spørgsmål om de nye ordninger nederst på siden

Særligt for boligforeninger
 
I løbet 2018 ændrer de 6 AffaldPlus-kommuner deres affaldsordninger. Her på siden kan du følge med i, hvad det kommer til at betyde for dig som borger.
"Giv affaldet nyt liv"... Kommunerne har vedtaget deres affaldsplaner og er lige nu ved at forvandle dem til virkelighed.

Planen er at ændre affaldsordningerne i alle 6 AffaldPlus-kommuner fra 2018. Ikke alle regulativer er dog endeligt vedtaget i kommunerne endnu, og derfor kan der stadig blive ændret lidt i dem. Men her kan du få et overordnet indtryk af, hvilket affald du fremover vil få hentet hjemme ved din husstand.

Vi skal genbruge 50 %
Fremover skal vi genbruge langt mere af vores affald. Den danske målsætning lyder på, at vi i 2022 skal genbruge mindst 50 % af vores husholdningsaffald - i dag ligger gennemsnittet i AffaldPlus-kommunerne på ca. 34 %. Men alle erfaringer viser, at vi bliver bedre til at sortere, hvis det sorterede affald hentes hjemme ved hver husstand. Derfor vil du fra 2018 få hentet flere forskellige slags affald hjemme hos dig selv.

Fra 2018 skal du sortere sådanBegge beholdere er på 240 liter og er opdelt i to rum hver. Beholderne måler tilsammen ca. 130 x 75 cm.

Beholderen til genbrug:
Det ene rum er til papir og pap. Det andet er til metal og glas og hård plast.

Beholderen til rest- og madaffald:
Det ene rum er til restaffald. Det andet er til madaffald.

Herudover får du alle steder mulighed for at aflevere småt elektronikskrot og batterier i en pose på låget af din affaldsbeholder. I nogle af vores kommuner bliver borgerne også tilbudt indsamling af storskrald og haveaffald. Læs mere om dette på din egen kommunes hjemmeside (se links i den blå boks).

Se en kort beskrivelse af de nye ordninger

Særligt for boligforeninger

Bor du i Ringsted, ved du måske, at det kun er nogle år siden, at der her blev opstillet nye affaldsstativer. De bliver ikke udskiftet i 2018, men måden at sortere på vil blive ændret lidt i forhold til i dag.

Ofte stillede spørgsmål om de nye affaldsordninger

1. Hvorfor skal noget af affaldet blandes sammen?
2. Hvad sker der med mit affald, når I har hentet det?
3. Kan jeg fortsat hjemmekompostere?
4. Hvorfor kan jeg ikke aflevere poser sammen med plastaffaldet?

5. Hvor rent skal affaldet til genbrug være?
6. Giver det mening at skylle affald, der skal genbruges?
7. Hvorfor skal jeg skrue lågene af plastdunke og flasker?
8. Hvad med alt mit andet affald?
9. Hvad med boligforeninger/boligselskaber?


1. Hvorfor skal noget af affaldet blandes sammen?
For at undgå at du får for mange affaldsbeholdere i din indkørsel.

I de nye affaldsordninger skal pap afleveres sammen med papir, og metal skal afleveres sammen med glas og hård emballageplast. På den måde begrænser vi antallet af affaldsbeholdere ved din husstand til to. Hvis hver affaldstype skulle have haft sin eget rum eller sin egen beholder, ville det have betydet mindst en eller to beholdere mere.
Derfor har kommunerne besluttet, at nogle af de ’tørre’ affaldstyper må blandes sammen i beholderen til genbrug. Men det betyder ikke, at affaldet efterfølgende behandles på samme måde. Tværtimod. Affaldet køres fra din husstand til behandlingsanlæg, hvor affaldet sorteres maskinelt. På den måde får vi metal, glas og hård plast for sig og kan sende hver affaldstype videre til genbrug.

2. Hvad sker der med mit affald, når I har hentet det?

Restaffaldet, dvs. mælkekartoner, bleer, støvsugerposer, beskidt emballage m.m., køres til forbrænding på AffaldPlus’ anlæg i Slagelse og Næstved. Her udnytter vi energien fra forbrændingen af affaldet til at producere el og varme.

Madaffaldet, dvs. madrester, grøntsager, køkkenrulle, kaffegrums osv., køres til AffaldPlus’ forbehandlingsanlæg i Næstved. Her bliver det most til en grød (kaldet ’pulp’). Pulpen afsættes til biogasanlæg, som fremstiller el og varme ud af biogassen. Det, der bliver tilbage, når det moste madaffald er blevet bioforgasset,  bruges som gødning og jordforbedringsmiddel i landbruget.

Pap og papir køres til AffaldPlus’ genbrugsterminal i Næstved. Her bliver det kontrolleret for urenheder, hvorefter det sendes  til genbrugsfabrikker, som fremstiller nyt pap og papir.

Metal, glas og hård emballageplast køres til et sorteringsanlæg, hvor affaldet sorteres fra hinanden. Glasset sendes til genbrug på glasværket i Fensmark ved Næstved. Metallet afsættes til genbrug i jern- og metalindustrien, og plasten eksporteres til genbrug på fabrikker i udlandet.

Batterierne afleveres til en virksomhed, som sikrer, at batteriernes indhold af metaller m.v. bliver genbrugt. Batterier er omfattet af en såkaldt ’producentansvarsordning’, hvilket betyder, at producenterne er ansvarlige for korrekt håndtering og genbrug af batterierne.

Småt elektronik afleveres til en virksomhed, som sikrer, at elektronikkens indhold af fx metaller, plast og glas bliver genbrugt. Elektronik er – ligesom batterier - omfattet af en producentansvarsordning.

3. Kan jeg fortsat hjemmekompostere?
Fremover får du hentet frugt- og grøntsagsrester sammen med dine øvrige madrester som fx kød, pålæg osv. Men har du en velfungerende kompostbeholder i din have, kan du vælge fortsat at benytte den – men altså kun til frugt- og grøntsagsrester. Det er som hidtil ikke tilladt at hjemmekompostere kødaffald.

4. Hvorfor kan jeg ikke aflevere poser sammen med plastaffaldet?
Blød plast som folier, bæreposer, bobleplast m.v. må ikke afleveres sammen med det øvrige plastaffald i beholderen til metal, glas og hård emballageplast. Det skyldes, at sorteringsanlægget ikke kan håndtere den bløde plast. Den sætter sig nemlig fast rundt om de bevægelige dele på fx transportbånd mv. på sorteringsanlægget. Derfor skal du aflevere blød plast på genbrugspladsen.

5. Hvor rent skal affaldet til genbrug være?
Metal, glas og plastemballage skal være helt tømt og skyllet fri for de værste madrester - med koldt vand. Kræver emballagen mere rengøring end en sjat kold vand, kan det ikke betale sig at sende det til genbrug, men skal hellere smides ud med restaffaldet. 

Husk, at emballagen ikke behøver at være fuldstændig ren, men ren nok til at den kan ligge i affaldsbeholderen i et stykke tid uden at tiltrække skadedyr og gøre arbejdsmiljøet dårligt for de mennesker, der skal håndtere affaldet.

6. Giver det mening at skylle affald, der skal genbruges?
Det giver faktisk rigtig god mening at bruge bare en smule vand på at gøre dit affald rent nok til genanvendelse.
 
For ved at bruge en smule vand (som er en fornybar ressource) kan vi sikre genbrug af de ikke-fornybare ressourcer som metal, glas og plast. Der går rigtig meget vand (og energi) til, når vi skal fremstille produkter af helt nye råstoffer som metal, glas og plast. Men når vi genanvender, reduceres både vand- og energiforbruget ganske betydeligt.
 
Beregninger viser, at man kan bruge helt op til 20 liter vand på at skylle en makreldåse og så stadig spare vand i det det store perspektiv – fordi man derved muliggør genanvendelse af aluminiummet. Og man skal over 5 liter skyllevand for en plastflaske og 1 liter vand for et rødbedeglas, før miljøfidusen ryger.
 
Og det er jo LANGT over de mængder vand, du behøver for at gøre dit affald rent nok til genbrug. Et hurtigt skyl under koldt vand, efter du har tømt tomatdåsen, bør være nok – evt. hjulpet på vej af en tur med børsten. Undlad at bruge varmt vand og sæbe. Du kan også sætte det i opvaskemaskinen, hvis der er en ledig plads, men det behøver altså ikke at være klinisk rent.
 
Det er er en forudsætning for genanvendelsen, at metal, glas og plast er forholdsvis rene. Der kan nemlig gå lang tid, før affaldet når fra din beholder til et genanvendelsesanlæg. Og i hele processen vil madrester og snask i affaldet kunne tiltrække rotter, fluer og andre skadedyr. Der er også arbejdsmiljøet for de ansatte, der skal tænkes på. Herudover kan rester i affaldet have betydning for genanvendelsen.

7. Hvorfor skal jeg skrue lågene af plastdunke og flasker?
Når den hårde plastemballage skal sendes videre på sin vej til at blive genbrugt, skal den forinden balles på en stor ballepresse. Ellers bliver det både miljømæssigt og økonomisk meget omkostningstungt at køre den de måske mange hundrede kilometer, den skal, inden den når målet. Hvis der er låg på dunke og flasker, og de indeholder en lille rest, sprøjter det ud over de medarbejdere, der betjener ballepressen, og det kan medføre alvorlige skader, hvis det er kradse sager, der er i dunkene og flaskerne. Ved at skrue låget af, undgår du, dels at dunkene og flaskerne eksploderer ved sammenpresningen, dels signalerer du til dem, der skal håndtere dem, at de er tømte. Nogen emballager må faktisk kun transporteres ad landevej, hvis de er tømte. Plastiklågene må selvfølgelig gerne komme ned sammen med den øvrige plast – bare de er skruet af.

8. Hvad med alt mit andet affald?
AffaldPlus’ genbrugspladser tager stadig imod alt det affald, du ikke får hentet derhjemme. Det kan også være, du i perioder har mere papir, pap, metal, glas eller hård plast, end der kan være i dine affaldsbeholdere. Det kan du også aflevere på genbrugspladsen. Bor du i Slagelse, Vordingborg eller Næstved kan du desuden benytte dig af den kommunale storskraldsordning (i Slagelse indføres storskraldsordningen først i 2018).

9. Hvad med boligforeninger/boligselskaber
De nye affaldsordninger gælder også for beboere i etageejendomme og samlede bebyggelser. Men her kan der være små variationer i, hvordan man skal sortere. Det kan du høre mere om hos din kommune. Er du ejendomsadministrator, ejendomsfunktionær, eller har du på anden måde ansvaret for affaldshåndteringen i din boligforening, kan du hente hjælp her.

Hvis du vil vide mere om forholdene, hvor du bor, kan du kontakte din kommune. Find kontaktoplysninger i den blå boks her på siden.
 

 

 
Opdateret: 15. august 2018