Vi sorterer ting fra til direkte genbrug og gi'r dem et nyt liv

Vi gi'r ting nyt liv

Vi undgår det skjulte ressourceforbrug
Alle varer har det, man kalder et ’skjult ressourceforbrug’. Det er summen af alle de ressourcer, der er gået til at fremstille varen.

En cykel har fx et skjult ressourceforbrug på 380 kg. Det sparer du miljøet for, når du køber en brugt cykel.

Sidste år (2019) solgte vi ca. 1.350 cykler. Det har sparet miljøet for over 500 tons affald. 

Se vores 5 gode grunde til at handle genbrug hos AffaldPlus:

Den bedste affaldshåndtering er direkte genbrug - og med vores genbrugssalg i genbrugsbutikker og på markeder øger vi andelen af direkte genbrug.

I PlusButikkerne og PlusByg sælger vi varer, som er afleveret på AffaldPlus’ genbrugspladser eller i butikkerne.

Nogle af varerne er smidt ud som affald, fordi ejeren ikke troede, de havde værdi mere. Andre ting sætter folk selv til side, for at andre kan få glæde af dem. 

Når vi bruger ting igen, kaldes det for ’direkte genbrug’. Det er den mest bæredygtige affaldsbehandling, fordi vi forlænger tings levetid. Vi får mindre affald og færre omkostninger til affaldsbehandling. Og vi sparer samtidig på jordens råstoffer og bruger mindre energi, fordi der skal laves færre nye varer, som så hverken skal transporteres eller emballeres.

Når vi giver ting nyt liv, hjælper vi vores kommuner med at nå regeringens og EU’s mål: At mest muligt affald skal genbruges, og ressourcerne skal udnyttes optimalt.

5 gode grunde
Her får du fem gode grunde til at handle i vores PlusButikker, i PlusByg og på vores PlusMarkeder:
 

 1. Vi redder ting, der er smidt ud 
  De ting vi sælger, er afleveret på genbrugspladserne. Men i stedet for at ende som affald, bliver de til varer i vores butikker. Dermed bliver affaldet penge værd – og vi sparer store udgifter til både transport og affaldsbehandling. Sidste år (2019) gav vi næsten 1.800 ton affald nyt liv.
   
 2. Vi gør dig grønnere
  Når du køber genbrugsvarer i stedet for nye varer, kan du pudse din klimaglorie. Fx sparer du miljøet for 380 kg affald, hvis du køber en brugt cykel i stedet for en ny. For slet ikke at tale om al den CO2, du sparer klimaet for. Det er altså slet ikke tosset at handle hos os – kun klimatosset!
  (For elektronik og andre produkter med sjældne metaller kan den økologiske rygsæk være både 100 og 200 gange større end produkternes egen vægt, mens den for fx en t-shirt er 8-9 gange større. Der spares altså rigtig store mængder affald, når vi giver vores ting nyt liv i stedet for at smide dem ud).
   
 3. Vi skaber nye grønne jobs og tager et socialt ansvar
  Med vores PlusButikker og PlusByg har vi skabt 15 nye, grønne fuldtidsstillinger – og vi påtager os et socialt ansvar ved at tilbyde jobtræning og aktivering for mennesker, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Som regel har vi 5-10 mennesker ansat i forskellige former for aktivering.
  For hver fuldtidsstilling sparer det offentlige Danmark mere end kr. 300.000 om året , og med 15 stillinger svarer det til en offentlig besparelse på mere end 4½ mio. om året).
   
 4. Vi fremmer genbrugstanken
  Genbrug er ’in’, og vi tror på, at der er plads til både private og offentlige genbrugsbutikker. Vi samarbejder med andre genbrugsbutikker, og vi hjælper hinanden, hvor det er muligt. Samtidig støtter vi formidlingscenteret YderZonen og holder workshops om miljø og genbrug. Formålet er at øge ressourcebevidstheden blandt børn og voksne. 
   
 5. ’Vi’ er også dig!
  PlusButikkerne og PlusByg er kommunalt ejet og dermed også ejet af dig, som bor i en AffaldPlus-kommune. Vi betaler løn, moms, skat og husleje, og får vi overskud, går det til driften og udviklingen af genbrugspladserne. På den måde går overskuddet tilbage til borgerne.
Download de 5 gode grunde som postkort

5 gode grunde


Det er dit valg, hvem du vil støtte
AffaldPlus må ikke forære hverken penge eller varer til velgørenhed. Genbrugspladserne er brugerfinansieret, hvilket vil sige, at det er kommunernes borgere og virksomheder, der betaler for pladserne. Og vi kan ikke bare give deres penge væk. Vi må heller ikke basere vores forretning på frivillig arbejdskraft. 

Det er dit valg, hvem du vil støtte med dit genbrug. Hvis du hellere vil støtte de velgørende og frivillige foreninger, der driver genbrugsbutikker, er det helt ok med os – så længe varerne bliver genbrugt, er vi glade!

Ønsker du ikke, at dine ting bliver genbrugt?
På vores genbrugspladser har medarbejderne pligt til at redde ting op af containerne, hvis de ser noget, der kan bruges igen. Men hvis du som kunde ikke ønsker, at dine ting bliver brugt af andre, kan du bede vores medarbejdere om at markere dem til slutbehandling. Det gør de med en spray, som viser, at genstanden skal destrueres.

Vil du gerne give dine ting til genbrug, kan du selv sætte dem i containeren til Direkte genbrug. Du kan spørge genbrugsvejlederne om hjælp.

Se vores video om, hvordan vi giver ting nyt liv:Hvad med klunsning?
Hos AffaldPlus har det i mange år været forbudt at klunse – og det er det stadig. Hverken kunder eller medarbejdere må tage ting med hjem. Salg og formidling af genbrugsvarer skal gå gennem AffaldPlus, som sørger for den mest miljørigtige behandling af affaldet og for at overskuddet kommer alle vores borgere til gode.
 

For mere information: Kontakt chef for Genbrugspladserne Allan B. Johansen på abj@affaldplus.dk

 

Opdateret: 11. maj 2020