Studieturen i 2015 gik til Californien.

Studierejser

Der arrangeres typisk en udenlandsk studierejse for AffaldPlus' bestyrelse i løbet af en fireårig valgperiode. Desuden vil der i valgperioden ofte blive arrangeret en studietur til et andet dansk affaldsselskab eller en kommune.
AffaldPlus' politisk valgte bestyrelse tager på studierejser, og vi får besøg udefra, hvor vi bliver stillet spørgsmål. Begge dele får os til at reflektere over vores måde at gøre tingene på og har derfor stor betydning for den fortsatte udvikling af AffaldPlus.
Politikerne rejser for at hente inspiration og viden til at videreudvikle AffaldPlus. De mødes med andre politikere, med eksperter og med fagfolk, og de besøger affaldsselskaber, kommuner og erhvervsvirksomheder, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger, vi har i AffaldPlus.

Typisk arrangeres der én studietur af 3-4 dages varighed til udlandet i løbet af en fireårig valgperiode. Desuden vil der i valgperioden ofte blive arrangeret en studietur til et andet dansk affaldsselskab eller en kommune.

Der er ingen fast procedure og ingen forudbestemte skabeloner. Det er AffaldPlus, der planlægger og organiserer det hele indenfor et rimeligt prisniveau. I turene deltager også selskabets direktør og andre relevante medarbejdere.
 
Studietur 2015
I 2015 tog bestyrelsen på studietur til Californien. Californien er interessant, fordi man har besluttet, at man fra 2020 vil opfylde et 'zero waste'-mål og ikke længere vil sende affald på deponi eller til forbrænding.

I Danmark har vi en stærk tradition for gennem forbrænding at udnytte energien i affaldet til produktion af el og fjernvarme. Og helt konkret har AffaldPlus' forbrændingsafdeling en omsætning på 250 mio. med anlæg i både Næstved og Slagelse. Men i Danmark og resten af EU er tendensen , at vi i større grad skal forebygge og genbruge affaldet. Derfor vil det være interessant for vores bestyrelse at opleve, hvordan man arbejder med det i en markedsøkonomisk kontekst i et område, hvor levestandarden er sammenlignelig med danske forhold.

De danske kommuner skal de kommende fem år flytte sig fra at genanvende 25 % af husstandenes affald til at genanvende 50 %. Californien er kendt for sin progressive miljøpolitik, og i San Fransisco har man allerede i 2010 opgjort genanvendelsen til 75 %. Konceptet i San Francisco indebærer en vidtrækkende indblanding i byens liv. Fx skal der ved alle arrangementer i byen være affaldssortering, og man påvirker aktivt brugen af alternative materialer ved disse arrangementer og i andre sammenhænge. Volumenafhængig renovationsafgift er også et virkemiddel i kombination med obligatoriske kildesorteringsprogrammer for borgere og erhverv.

Rapport studietur 2015 (inkl. program og deltagerliste)
Regnskab studietur 2015

Rapport studietur 2012 (inkl. program og deltagerliste)

 
Opdateret 22. maj 2018