Her finder du pjecer og kampagnemateriale fra AffaldPlus.

Pjecer

Her kan du se pjecer, blanketter, nyhedsbreve mm. udgivet af AffaldPlus.

Har du spørgsmål om andre udgivelser, eller ønsker du at få tilsendt pjecerne i papirform, så kontakt kommunikationsafdelingen på telefon 5575 0800 eller e-mail: affaldplus@affaldplus.dk

Nogle af vores pjecer er pt. ved at blive opdateret.
Har du spørgsmål til sortering, aflevering af affald eller åbningstider, som du ikke kan finde her, kan du se under om AffaldPlus eller ringe til AffaldPlus på tlf. 5575 0800.

Genbrugspladser
Energi
Kompost
Genbrugsterminalen
Miljøanlæg
Hele AffaldPlus

 

Genbrugspladser

Genbrugspladsernes åbningstider Åbningstider for alle pladser  Husstandsomdelt folder med udtagelige visitkort, marts 2015. Kan bestilles i trykt udgave
Sorteringsvejledning, engelsk

Sorteringsvejledning:
Engelsk

Tysk
Polsk

 

Folder om sortering på engelsk, tysk og polsk (2013).
Folderne udkommer i en tilrettet udgave i starten af 2017. Der kommer samtidig 
en dansk udgave.

Kvitteringsskema, farligt affald, 2016
Kvitteringsskema, farligt affald, 2017
Kvitteringsskema for modtagelse af farligt affald på genbrugspladserne,  (pdf)
Kvitteringsskema, andet affald Kvitteringsskema for modtagelse af andet affald på genbrugspladserne,  2015/2016 (pdf)

 

Modtageregler Modtageregler på Næstved- og Slagelse Affaldsenergi, 2011 (pdf)
Pjecen er ved at blive opdateret.
Sikkerhed ved kørsel, NAE Folder om sikkerhed ved kørsel på Næstved Affaldsenergi, 2016 (pdf)
 
Sikkerhed ved kørsel, SAE Folder om sikkerhed ved kørsel på Slagelse Affaldsenergi, 2016 (pdf)
 
Regler for aflæsning, NAE
Regler for aflæsning på Næstved Affaldsenergi, 2011 (pdf)
 
Regler for aflæsning, SAE Regler for aflæsning på Slagelse Affaldsenergi, 2011 (pdf)
 
Underleverandør, NAE Folder til underleverandører på Næstved Forbrændingsanlæg  + Næstved Forbrændingsanlæg Syd, 2016 (pdf)
Underleverandører, SAE Folder til underleverandører på Slagelse Forbrændingsanlæg, 2016 (pdf)
Subcontractors, NAE Folder with information to subcontractors, 2016 (pdf)
Subcontractors, SAE Folder with information to subcontractors, 2016 (pdf)

 

Kompost

Håndbog om kompost Bog om hjemmekompostering, og hvordan du anvender komposten, 2009 (pdf). Bogen kan bestilles i trykt udgave.
Kompost fra affaldPlus

Kompost fra AffaldPlus

Hvad indeholder komposten fra AffaldPlus, og hvordan kan den bruges?, 2017 (pdf)
 

 

Genbrugsterminalen

Genanvendelse gavner klimaet Om udnyttelse af ressourcer og CO2-besparelser ved Genbrugsterminalens arbejde, 2013 (pdf). Kan bestilles i trykt udgave.
Pjecen er ved at blive opdateret.

 

Miljøanlæg

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning for Faxe og Forlev Miljøanlæg, 2017 (pdf)
 
Underleverandører på Miljøanlæg Folder om miljø og sikkerhed ved arbejde på AffaldPlus' miljøanlæg og anlæg for biobrændsel, 2016 (pdf)
 
Det kan du aflevere Det kan du aflevere, affaldstyper på Faxe og Forlev Miljøanlæg, juni 2014
 

Deklarationer 

Søg om deklaration før aflevering af affald til deponi (link til affaldplus.dk/deklaration)
Deponigas Fakta om deponigas, 2016 (pdf)
 
  Nyhedsbrev til naboer Se under Nyhedsbreve under Hele AffaldPlus

 

PlusNYT          Seneste nummer af nyhedsbrevet til byrådsmedlemmer i vores ejerkommuner og samarbejdspartnere (iPaper). Skal du bruge tidligere numre af nyhedsbrevet, så kontakt AffaldPlus.
Nyt fra Miljøanlæggene Seneste nummer af nyhedsbrevet til naboerne til vores miljøanlæg i Faxe og Forlev (iPaper). Skal du bruge tidligere numre af nyhedsbrevet, så kontakt AffaldPlus.
Årsrapporter og miljørapporter Find information om mængder og økonomi (link til affaldplus.dk/miljoeogoekonomi)
Takster Find information om takster (link til affaldplus.dk/miljoeogoekonomi)


 
Strategi Find information om AffaldPlus' Strategi og værdier
Opdateret 10. marts 2017