Madaffald er fx frugt, grønt, kød og andre madrester.

Madaffald

Har du lejlighedsvis for meget madaffald til, at det kan være i din skraldespand derhjemme, kan du aflevere det på vores genbrugspladser. Affaldet skal afleveres i kommunens særligt mærkede ekstrasække.
Madaffald er fx: 
  • Madrester
  • Frugt- og grøntsager
  • Kød- og benrester
  • Brød, gryn og nødder
  • Ris og pasta
  • Kaffegrums og -filtre
  • Te og teposer
  • Afskårne blomster
  • Potteplanter u. potte

Godt at vide: 

Madaffaldet skal afleveres i kommunens særligt mærkede ekstra sække.

Det er endnu ikke alle steder, at madaffald og restaffald kan afleveres hver for sig på genbrugspladserne.

Har du ekstraordinært store mængder rest- eller madaffald (fx pga. frysernedbrud eller lignende), kan affaldet afleveres direkte til AffaldPlus' energianlæg i Næstved.
Affaldet skal afleveres i anlæggets bemandede åbningstid og afregnes ved aflevering. Der er en minimumspris på 100 kr. pr. aflevering (ekskl. moms). Læs mere om vores takster her

Hvad sker der med affaldet?: 

Sorteret madaffald køres til AffaldPlus' forbehandlingsanlæg til madaffald. Her laves det til 'pulp' - en grødlignende masse, som afsættes til produktion af biogas. Læs mere.

Madaffald skal, ligesom restaffald, behandles for sig, da der er hygiejnemæssige hensyn at tage i forhold til de mennesker, der skal arbejde med affaldet. Det er derfor vigtigt, at madaffald ikke blandes med fx småt brændbart.