Vores side af sagen

Nyheder
Læs vores nyheder

Nyhedsbrev
Læs mere og tilmeld dig

Sociale medier
Følg os på Facebook, LinkedIn eller YouTube
Her giver AffaldPlus en kort udmelding på aktuelle sager i pressen.
Plast og genanvendelsesprocent (22. august 2019)
"Sur stank" på Ydernæs (17. august 2019)
AffaldPlus anklages for manglende hygiejnisering (15. august 2019)
Stigende takster på affaldsbehandling (19. juni 2019)
Skraldemændene blander sorteret affald (6. april 2019)
Plast på markerne? (31. december 2018)


Plast og genanvendelsesprocent
22. august 2019
Det forlyder i pressen, at Vestforbrænding kun genanvender 31 % plastik i modsætning til de udmeldte 75 %. Vi har også fået spørgsmålet: "Hvor mange procent af AffaldPlus' plastik bliver egentlig genanvendt"? Som det måske fremgår af diverse TV-indslag og artikler, er plast en af de mere komplicerede affaldstyper. Af de hårde plasttyper fra husholdningen, som kan genanvendes, ligger AffaldPlus' genanvendelse på 75 %. Det gælder de "rene" plastmaterialer, som kun består af én plasttype. Men der er desværre også en hel del hårde plastmaterialer, som i dag ikke kan genanvendes, fordi de er sammensat af flere forskellige plasttyper. Disse bliver i stedet brændt og brugt til produktion af energi. Vi anslår, at vores reelle genanvendelsesprocent, hvad hård plast fra husholdningerne angår, ligger på ca. 33 %. Vi har udarbejdet en side om plast og genanvendelse, hvor der findes mere specifikke tal - også over genanvendelse af plast fra vores genbrugspladser.

"Sur stank" på Ydernæs
17. august 2019
Beboerne i et villakvarter nær Ydernæs i Næstved har sommeren over bemærket en "sur stank", som, nogle mener, stammer fra AffaldPlus - andre hælder til rensningsanlægget. Beboerne har klaget, og vi udelukker ikke, at lugten kan stamme fra haveaffaldet, som vi omdanner til biobrændsel, men det er næppe sandsynligt. AffaldPlus komposterer nemlig ikke længere grene og blade på Ydernæs, og det havde ellers været en oplagt lugtgene. Vi er meget interesserede i dialog med de berørte borgere og har derfor haft en medarbejder ude og besøge dem i et forsøg på, at vi sammen kunne identificere den "sure stank", - foreløbig uden held. Alligevel har vi valgt at ændre vores håndtering af haveaffaldet, så opbevaringstiden på anlægget bliver kortere. 

AffaldPlus anklages for manglende hygiejnisering 
15. august 2019
AffaldPlus er blevet politianmeldt for at overtræde slambekendtgørelsen i forbindelse med behandling af det indsamlede madaffald. Slambekendtgørelsen dikterer, at madaffald skal hygiejniseres ved at opvarmes til 70 grader i 60 minutter. Det er korrekt, at en sådan hygiejnisering ikke finder sted i vores anlæg til behanling af madaffald, men det er ikke ensbetydende med, at vi overtræder loven. Når madaffaldet er omdannet til pulp, afsætter vi det til biogasanlæg, og dér får det den fornødne opvarmning. Opvarmningen sker, men blot ikke hos os, og det er helt i tråd med loven. Vi synes tillige, det giver god mening, at der ikke bruges energi og økonomiske ressourcer på at varme pulpen op hos AffaldPlus, når biogasanlæggene har overskudsvarme til at udføre hygiejniseringen med og jo allerede har teknologien hertil på plads. 

Stigende takster på affaldsbehandling
19. juni 2019
I 2020 stiger prisen for sortering af metal, glas og hård plast med 13,65 kr. pr. husstand om året. Stigningen skyldes, at AffaldPlus har måttet skifte udbyder af denne opgave. Reiling, som, efter flere test-sorteringer, påtog sig opgaven ved den nye affaldsordnings start, opsagde kontrakten efter et års samarbejde, da de ikke var tilfredse med sorteringens renhed. I dag er det RGS Nordic i Herlufmagle, der sorterer, men til en lidt højere pris. Herudover stiger taksterne for brug af genbrugspladserne med 40 kr., mens de øvrige takster holdes i ro trods den generelle prisudvikling. Kommunerne vil dog formentlig opleve en gennemsnitlig lavere afregningspris for papir i 2020, men det skyldes udviklingen på verdensmarkedet. Herudover har kommunerne indbyrdes aftalt at justere den såkaldte transportudligning kommunerne imellem. Det betyder, at nogle kommuner oplever højere og andre lavere takster. 

Skraldemændene blander sorteret affald
6. april 2019
I medierne p.t. fylder en sag, hvor skraldemænd blander sorteret affald sammen ved tømning hos borgerne. AffaldPlus er også i søgelyset, for hvordan foregår det så, når skraldebilerne læsser affaldet af til videre behandling hos AffaldPlus. Vi kan slå fast, at sorteret affald ikke blandes sammen, når vi modtager det. Her på vores hjemmeside ligger en video af, hvordan det foregår, når skraldebilerne læsser af samt en nærmere beskrivelse af, hvilke krav vi skal leve op til i forbindelse med tømning. Alle vores ejerkommuner har som konsekvens af denne sag indskærpet overfor rennovatørerne, at sorteret affald ikke blandes. 

Plast på markerne?
31. december 2018
I pressen lyder det, at AffaldPlus "smider plast på markerne", fordi vores pulp, som vi fremstiller af madaffald, indeholder plastik. Det er korrekt, at der kan spores plastik i vores pulp, men det er samtidig meget vigtigt at understrege, at vi ligger under alle de grænseværdier, som staten har sat for ’urenheder’ i pulp. Vi justerer løbende vores anlæg, så det kører så optimalt og korrekt som muligt. Vi ser selvfølgelig helst en pulp, hvor alle grænseværdier er lig 0, men det er meget svært, for ikke at sige umuligt i praksis. Vores energiafdeling har derfor som mål at være dobbelt så gode som grænseværdierne tillader, og det arbejder vi på hver dag. Vi har konstateret, at såkaldte 'bioposer' er de største syndere, når det handler om plastik i pulpen. Læs mere om den problematik her på vores hjemmeside
Opdateret: 12. september 2019