Affald fra virksomheder

Her finder du information om affald fra virksomheder i Sorø Kommune.
Virksomheder i Sorø Kommune kan tilmelde sig den kommunale ordning for afhentning af restaffald. Vi kan ikke tilbyde afhentning af madaffald, da det betragtes som genanvendeligt affald, og kommunen må ikke håndtere genanvendeligt erhvervsaffald.


Restaffald
Som virksomhed i Sorø Kommune kan man tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for restaffald. Benyt selvbetjeningsløsningen i boksen.

Her kan du se gebyrerne for afhentning af affald.

Genanvendelige materialer
For genanvendelige materiale kan virksomhederne indgå aftaler med  private vognmænd eller benytte AffaldPlus' genbrugspladser.

Regulativ for erhvervsaffald
Her kan du se regulativet for erhvervsaffald for Sorø Kommune. 
Opdateret: 6. december 2018