Affald fra virksomheder

Selvbetjening

Se din tømmekalender
Se, hvornår du får tømt affald 

Log på selvbetjening
Brug vores selvbetjening til at melde manglende tømning, skifte ordning eller ved andre henvendelser. Du skal logge på med NemID.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før ændringer i beholdere og tømningsfrekvenser slår igennem.

Affalds-ABC
I tvivl om sortering? Så prøv vores Affalds-ABC


Spørgsmål om dit affald?
Få svar her

Kontakt
Mail: affaldplus@affaldplus.dk
Telefon: 5575 0800 

 
Her finder du information om affald fra virksomheder i Sorø Kommune.
Virksomheder i Sorø Kommune kan tilmelde sig den kommunale ordning for afhentning af restaffald. Vi kan ikke tilbyde afhentning af madaffald, da det betragtes som genanvendeligt affald, og kommunen må ikke håndtere genanvendeligt erhvervsaffald.


Restaffald
Som virksomhed i Sorø Kommune kan man tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning for restaffald. Benyt selvbetjeningsløsningen i boksen.

Her kan du se gebyrerne for afhentning af affald.

Genanvendelige materialer
For genanvendelige materiale kan virksomhederne indgå aftaler med  private vognmænd eller benytte AffaldPlus' genbrugspladser.

Regulativ for erhvervsaffald
Her kan du se regulativet for erhvervsaffald for Sorø Kommune. 
Opdateret: 23. marts 2020