• Fjernvarmeværket leverer varme til borgere og virksomheder i Sorø

  • Fjernvarmeværket leverer varme til borgere og virksomheder i Sorø

Vejledning - få gode råd og styr på varmen

Sænk returtemperaturen
Fra den  1. januar 2020 vil dit fjernvarmeanlægs returtemperatur indgå i afregningen. Returtemperaturen er den temperatur, fjernvarmevandet har, når du sender det retur til Sorø Fjernvarme. Det vil sige, efter du har brugt det i husets varmeanlæg, fx radiatorer og til opvarmning af det varme vand. Jo lavere temperatur, jo bedre. Nedenstående to råd er dem, der har størst indvirkning på returtemperaturen i dagligdagen. Hvis det ikke lykkes at få returtemperaturen ned under 40° vha. disse råd samt vores øvrige spareråd, så kontakt os endelig.

Hold det varme vand på 55°C
Indstil dit fjernvarmeanlæg, så temperaturen i varmtvandsbeholderen ikke overstiger 55°C. Ved højere temperatur øger du risikoen for kalkdannelser. 55°C er varmt nok til at bade, gøre rent og vaske op i, og samtidig nok til at holde legionellabakterier nede.

Vær opmærksom på dine radiatorer
Dine radiatorer bør være varme i toppen og kolde i bunden, det er udtryk for, at de fungerer korrekt. Sørg for at alle radiatorer i samme rum er indstillet med samme temperatur. Én radiator for fuldt blus er en uøkonomisk løsning. Radiatorerne må aldrig dækkes til af gardiner, tøj eller lign., de skal holdes fri for at fungere optimalt. Endelig skal du lufte ud via ventilen i radiatoren, hvis du kan høre en rislende lyd.


Spar på varmen
Oplever du, at dit varmeforbrug ligger i den høje ende, så er her en række generelle spareråd, som du måske kan bruge.
 
Begræns natsænkning
Pas på med at skrue for langt ned for temperaturen om natten, det kræver simpelthen for meget energi at genopvarme efter natsænkning. 
 
Luft ud hver dag
Luft ud hver dag med gennemtræk i 5-10 minutter, - luk dine termostater på radiatorerne imens. Udluftningen giver en lav fugtighed, hvilket gør det lettere at varme boligen op. Tør dit vasketøj udendørs eller i rum dertil, så undgår du fugt. Sørg desuden for at lufte ud efter bad, lad friskluftventiler stå åbne og hold kolde ydervægge fri for store møbler.
 
Spar på det varme vand
Der er meget at spare, hvis du nøjes med brusebad frem for karbad - 90 liter rent faktisk! Tænk over, hvor du ellers kan spare på det varme vand, måske glemmer du at fylde opvaskebaljen og vasker i stedet op under rindende vand?
 
Luk døren til kolde rum
De fleste kan godt lide at sove i rum, der er koldere end resten af huset. Husk altid at lukke døren til kolde rum/rum med forskellige temperaturer. Det giver den bedste varmeudnyttelse, og de varme rum står ikke og forsøger at varme de kolde op.
 
Følg dit forbrug
selvbetjeningen kan du følge dit forbrug fra dag til dag. Hvis du tjekker én gang om måneden, opdager du hurtigt eventuelle store udsving og kan reagere på det. Måske har du en utæthed i systemet, en defekt ventil eller lign. Kontakt AffaldPlus hvis du oplever store uregelmæssigheder og ønsker vejledning.
 
Indstil en fornuftig rumtemperatur
De fleste trives med en stuetemperatur på 21°C. Du må aldrig lukke helt for varmen i rum, du ikke bruger. Sørg for at der altid er ca. 16°C, da du ved under 14°C kan risikere fugt eller fugtskader. Vær desuden obs. på, at hvis du sænker temperaturen med 1°C, sparer du som en tommelfingerregel 5% på din varmeregning!
 
Sørg for god isolering
Det er vigtigt, at dine ydremure, rør og dit loft er godt isoleret og med til at holde på varmen. Energiruder kan også gøre en stor forskel. Gå desuden dine døre og vinduer efter, - måske der er brug for lidt tætningstape hist og her…
 
Specielt til dig der har gulvvarme
Gulvvarme kan være op til et halvt døgn om at regulere sig, hvis du ændrer på temperaturen. Derfor er det vigtigt at finde en passende temperatur og så vidt muligt undgå yderligere regulering. Især gulvvarme støbt i beton er længe om at skifte temperatur.


Aflæs din måler
99 % af alle målere bliver fjernaflæst helt automatisk én gang i døgnet. Dvs., du som udgangspunkt ikke selv behøver at aflæse fjernvarmemåleren i dit hus. Via selvbetjeningen kan du logge ind og følge dit forbrug dag for dag, hvis det er dét du ønsker.
 
Langt størstedelen af målerne er af nedenstående type fra Kamstrup (Multical 601/602 MN M/A) og her kan du bl.a. se følgende oplysninger:
  • Det samlede energiforbrug, siden måleren blev sat op
  • Fjernvarmevand
  • Driftstimer
  • Fremløbstemperatur
  • Returløbstemperatur
  • Afkøling
  • Vandflow
  • Varmeeffekt 
Kamstrup Multical 601 MN M/A (kom til Kamstrups hjemmeside og tryk på det interaktive display)
Kamstrup Multical 602 MN M/A (kom til Kamstrups hjemmeside og tryk på det interaktive display)
 

 
Opdateret: 30. september 2019