Vi sorterer ting fra til direkte genbrug og gi'r dem et nyt liv

Vi gi'r ting nyt liv

Direkte genbrug hos AffaldPlus

  • AffaldPlus' bestyrelse godkendte den nye plan for direkte genbrug på deres møde i april 2013.
  • AffaldPlus iværksatte den nye plan i forbindelse med Store Genbrugsdag d. 26. maj 2013.
  • Det er bl.a. overvejelser omkring evt. istandsættelse af de genanvendelige ting samt drifts- og arbejdsmiljøforhold, som vil afgøre, om en ting skal tages fra til direkte genbrug.
  • AffaldPlus garanterer, at ting, som kunden udtrykkeligt ikke ønsker genbrugt, bliver slutbehandlet efter kundens ønske. Det sker ved, at genstanden i kundens overværelse bliver markeret til slutbehandling.
Den bedste affaldshåndtering er direkte genbrug

 

Meget af det affald, der hver dag indleveres på AffaldPlus’ genbrugspladser, kan sagtens få et ’nyt liv’ i et nyt hjem eller i en ny sammenhæng. Fx den Ikea-reol du købte sidste år, men som aldrig passede ind i resten af din boligindretning.
 

I AffaldPlus giver vi tingene en chance for at få et nyt liv. Hvis vi ser noget i containerne, der er for godt at smide ud, tager vi det nemlig til side og sætter det til salg i vores genbrugsbutik, PlusButikken. Du kan også selv sætte dine genbrugelige effekter til "Direkte Genbrug".
 

Har du effekter, du ikke ønsker andre skal genbruge, kan du bede vores personale om at markere det til slutbehandling.

 

Se video om, hvordan vi redder ting op af containerne
 

 

Baggrund

AffaldPlus begyndte at redde effekter op af containerne i 2013. Før dette havde vi haft den opfattelse, at de modtagne materialer og produkter ikke måtte genbruges uden kundens konkrete samtykke. Mange brugbare ting er i tidens løb blevet brændt eller deponeret, selvom de kunne have været brugt af andre. Der har derfor været et stort tab af ressourcer i forbindelse med håndteringen af affaldet fra genbrugspladserne.
 

Men nu har AffaldPlus gjort op med den tankegang, så alt indleveret affald i princippet kan sorteres fra til direkte genbrug - med mindre kunden selv beder om, at hans ting slutbehandles med det samme. Grunden til dette 180-graders skifte er, at det bliver stadig mere tydeligt, at vi står foran alvorlige udfordringer med at sikre ressourcer til de fremtidige generationer.


 

Direkte genbrug hos AffaldPlus

  • AffaldPlus' bestyrelse godkendte den nye plan for direkte genbrug på deres møde i april 2013.
  • AffaldPlus iværksatte den nye plan i forbindelse med Store Genbrugsdag d. 26. maj 2013.
  • Det er bl.a. overvejelser omkring evt. istandsættelse af de genanvendelige ting samt drifts- og arbejdsmiljøforhold, som vil afgøre, om en ting skal tages fra til direkte genbrug.
  • AffaldPlus garanterer, at ting, som kunden udtrykkeligt ikke ønsker genbrugt, bliver slutbehandlet efter kundens ønske. Det sker ved, at genstanden i kundens overværelse bliver markeret til slutbehandling.


Hvorfor ikke bare ”fri klunsning” for alle?

Den nye tankegang om at sikre ressourcer fører ikke til en ændring i AffaldPlus’ klunsningspolitik. Det har i mange år være forbudt for både kunder og medarbejdere at tage ting med hjem fra genbrugspladserne, og det vil det stadig være. Det er fortsat AffaldPlus, der overtager ejerskabet af de materialer, som indleveres på genbrugspladserne, og er ansvarlig for, at de behandles miljømæssigt forsvarligt.


De væsentligste årsager til dette er sikkerhedshensyn og at undgå konflikter på pladserne. Desuden er der også et økonomisk aspekt: genbrugte genstandes evt. værdi vil komme hele affalds-fællesskabet til gode – ikke enkelt-personer – og der er en forventning om, at ordningen på sigt vil kunne gøre det billigere at drive AffaldPlus’ genbrugspladser. Desuden støtter vi med PlusButikken vores arbejde med børn og unge i YderZonen.

For mere information: Kontakt chef for Genbrugspladserne Allan B. Johansen på abj@affaldplus.dk

 

Opdateret: 1. juni 2017