Sikkerhed

På genbrugspladsen er sikkerheden vigtig – for vores kunder såvel som personale
På alle genbrugspladser findes der bl.a. følgende sikkerhedsudstyr:
  • Førstehjælpskasse
  • Hjertestarter
  • Ildslukkere - af forskellige typer
  • Nødbruser
  • Øjenskyl
Hjertestarter findes som udgangspunkt ved kontoret på pladsen.

Er du i en situation, hvor du har brug for en af ovenstående sikkerhedsforanstaltninger, bør du kontakte en genbrugsvejleder på pladsen. 
Opdateret: 14. februar 2017