Producentansvar

Producentsansvaret betyder, at producenter og importører af elektrisk udstyr, batterier og biler skal organisere og finansiere tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberette oplysninger til et centralt producentregister hos DPA-System.

Reglerne om producentsansvar er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af affald fra udtjente elektriske og elektroniske produkter og batterier.

Målet er på den ene side at tilskynde producenterne til at fremstille mere miljøvenlige produkter og på den anden side at øge genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af ressourcerne.

Læs mere om producentansvar.

Batterier, kølemøbler, lysstofrør/pærer, skærme og monitorer, små husholdningsapparater og store husholdningsapparater er omfattet af reglerne om producentansvar.
Opdateret: 14. februar 2017