Olietanke

Restprodukter i olietanken kan opsuges med kattegrus eller lignende opsugningsmateriale.

Opsugningsmaterialet kan afleveres emballeret på genbrugspladsen som farligt affald.

Læs om aflevering af forskellige former for olietanke på AffaldPlus' genbrugspladser.


Olietanke af jern/stål
Olietanke af jern/stål kan afleveres som 'Jern og metal' på AffaldPlus' genbrugspladser.
 
Olietanke af jern/stål, som er overfladebehandlet med et tjærelignende produkt, modtages også på AffaldPlus' genbrugspladser. 
 

Tanken skal være tømt og spulet indvendigt, og den vil blive afvist, hvis genbrugsvejlederen konstaterer, at der er olierester tilbage. Der skal være et inspektionshul på minimum  30 x 30 cm i olietanken. 

 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.
 
Olietanke af glasfiber og polyethylen

Denne type tanke kan afleveres som 'Stort brændbart' affald på AffaldPlus' genbrugspladser.

 

Husk; olietanken skal være tømt og spulet indvendigt og opskåret i minimum 2 stykker. Tanken vil blive afvist, hvis genbrugsvejlederen konstaterer, at der er olierester tilbage.

 

Olieaffald
Opsuget olie og olieslam fra tanke kan afleveres i lukkede emballager på AffaldPlus' genbrugspladser. Der kan afleveres maks. 2 enheder á 25 kg pr. besøg. AffaldPlus udsteder en kvittering for de afleverede mængder til erhverv.
 
Alternativt kan man lade en registreret transportør/slamsuger klare opgaven med at bundsuge tanken. 

 

Opdateret: 14. februar 2017