Affald skal afleveres i klare sække - ikke sorte sække eller papirsække.

Kun klare sække

Når du afleverer dit affald i klare sække, kan vi bedre vejlede dig om, hvor du skal aflevere affaldet, så vi sikrer en bedre sortering.
Når du afleverer affald i sække, skal du benytte klare plastsække.

 


Affald i sorte sække og papirsække må ikke tages med ind på genbrugspladsen - heller ikke selv om du har tænkt dig at tømme affaldet ud i containerne.

Klare sække giver bedre sortering og mere genbrug. Derfor er det godt for både økonomien og miljøet.

I affaldsbekendtgørelsen § 32, stk. 2 er det angivet, at affald kun må afleveres i klare sække.

Salg af klare sække
Du kan købe klare sække på alle AffaldPlus-genbrugspladser - hør mere hos genbrugsvejlederne.
 

Opdateret: 3. januar 2018