Du kan lige nu hente gratis kompost på vores genbrugspladser, men kun så længe lager haves.

Farvel til kompost

Farvel til kompost

  • Det er et mål i regeringens ressourcestrategi, at 25 % af al have- og parkaffald skal omdannes til biobrændsel og erstatte  fossile brændsler.
  • På den baggrund har AffaldPlus for flere år siden indstillet sine komposteringsaktiviteter.
  • AffaldPlus forventer at løbe tør for kompost i løbet af september måned 2019.
     
I øjeblikket kan du hente gratis kompost på vores genbrugspladser, men kun så længe lager haves.

Lige nu uddeler vi den sidste rest af AffaldPlus' kompost. Men når vores lager løber tør - formentlig i september 2019 - vil det ikke længere være muligt at få kompost hos AffaldPlus. Det skyldes, at vi ikke længere fremstiller kompost, men i stedet omsætter have- og parkaffald til biobrændsel.

Det er et mål i regeringens ressourcestrategi, at mindst 25 % af al have- og parkaffald skal energiudnyttes og på den måde erstatte fossile brændsler. Den organiske del af dagrenovationen kan vi heller ikke omsætte til kompost længere, da den nu bliver omsat til pulp, der bliver til biogas og gødning. Derfor valgte AffaldPlus for flere år siden at afvikle sine komposteringsaktiviteter.  Det er altså de sidste 'rester' af vores tidligere kompostering, man lige nu kan hente på genbrugspladserne.

Det er den vedholdige del af haveaffaldet, som kan bruges som biobrændsel. For tiden sælger AffaldPlus biobrændslet til eksterne aktører, men det er planen, at brændslet om nogle år skal bruges i det biomasse-anlæg i Sorø, som vi er ved at etablere. Det materiale i haveaffaldet, som ikke kan bruges til biobrændsel, er et restprodukt kaldet råkompost. Det afsættes som jordforbedringsmiddel til landbruget og egner sig ikke til kompost i borgernes haver. Det skyldes, at det ikke er varmebehandlet og kan indeholde spiredygtige frø og dræbersnegle.

Hvor kan man ellers få kompost?
Der kan købes kompost i havecentre, byggemarkeder, på materialepladser m.m. rundt omkring i lokalområdet. Du kan også vælge selv at kompostere dit haveaffald derhjemme og på den måde producere din egen kompost.  Har du brug for tips til dette, kan du læse mere her.

Hvad indeholder komposten
Den kompost, du kan hente lige nu, er fremstillet af  kildesorteret organisk dagrenovation (grønt køkkenaffald) på Faxe Miljøanlæg. Den er komposteret i såkaldte “miler”, som er lange bunker af kompost, der har været passet ved lejlighedsvis at tilføre vand og luft for at sikre, at mikroorganismerne har fået de bedste betingelser. Under komposteringsprocessen har der været opnået en temperaturer på mindst 55 grader i kompostmilerne. Det betyder, at evt. ukrudtsfrø i haveaffaldet er blevet uskadeligggjort. 

Den færdige kompost er analyseret for indhold af næringsstoffer, ukrudtsfrø mv., og der er lavet en deklaration for komposten. Du kan i vores folder "Kompost fra AffaldPlus" læse om, hvordan du kan benytte komposten.
 

Opdateret: 16. september 2019