Farvel til kompost

Farvel til kompost

  • Det er et mål i regeringens ressourcestrategi, at 25 % af al have- og parkaffald skal omdannes til biobrændsel og erstatte  fossile brændsler.
  • På den baggrund har AffaldPlus for flere år siden indstillet sine komposteringsaktiviteter.
  • AffaldPlus løb tør for kompost i efteråret 2019.
     
Hidtil har man kunnet hente gratis kompost på vores genbrugspladser, men det er ikke længere muligt.

I løbet af efteråret 2019 uddelte vi den sidste rest af AffaldPlus' kompost. Det skyldes, at vi ikke længere fremstiller kompost, men i stedet omsætter have- og parkaffald til biobrændsel.

Det er et mål i regeringens ressourcestrategi, at mindst 25 % af al have- og parkaffald skal energiudnyttes og på den måde erstatte fossile brændsler. Den organiske del af dagrenovationen kan vi heller ikke omsætte til kompost længere, da den nu bliver omsat til pulp, der bliver til biogas og gødning. Derfor valgte AffaldPlus for flere år siden at afvikle sine komposteringsaktiviteter.  

Det er den vedholdige del af haveaffaldet, som kan bruges som biobrændsel. For tiden sælger AffaldPlus biobrændslet til eksterne aktører, men det er planen, at brændslet om nogle år skal bruges i det biomasse-anlæg i Sorø, som vi er ved at etablere. Det materiale i haveaffaldet, som ikke kan bruges til biobrændsel, er et restprodukt kaldet råkompost. Det afsættes som jordforbedringsmiddel til landbruget og egner sig ikke til kompost i borgernes haver. Det skyldes, at det ikke er varmebehandlet og kan indeholde spiredygtige frø og dræbersnegle.

Hvor kan man ellers få kompost?
Der kan købes kompost i havecentre, byggemarkeder, på materialepladser m.m. rundt omkring i lokalområdet. Du kan også vælge selv at kompostere dit haveaffald derhjemme og på den måde producere din egen kompost.  Har du brug for tips til dette, kan du læse mere her.

Opdateret: 3. april 2020