Allerede tidligt i livet kan vi lære at sortere vores affald

Gode vaner

Sund fornuft
De retningslinjer, som du kan læse her på siden, er langt hen ad vejen sund fornuft.

Gør dig selv og os en tjeneste: Læs vores retningslinjer inden du kører af sted til genbrugspladsen.
AffaldPlus har et sæt retningslinjer for god opførsel på genbrugspladserne - læs dem her.
(Næsten) alt kan afleveres!
På genbrugspladserne kan du aflevere de fleste former for sorteret affald. Se i sorteringsvejledningen (link), hvordan du skal sortere.

Læg en plan
Planlæg dit besøg hjemmefra – så er det nemmere at komme hurtigt af med dit affald.

Ikke mere end du selv kan bære!
Du skal selv være i stand til at håndtere (bære) dit affald og flytte det op i containeren. Medbring evt. en hjælper hvis du har store og tunge ting.

Det’ da klart!
Du må kun benytte klare sække, hvis du afleverer affaldet i emballage. Sorte sække og anden ikke-gennemsigtig emballage er ikke tilladt. På den måde sikrer vi sammen en bedre sortering af affaldet.

Skån miljøet – og os!
Sluk motoren, når du bevæger dig rundt på pladsen – undgå tomgangskørsel.

Hvem ryger med?
Fra 1. januar 2017 er AffaldPlus røgfri.  Da genbrugspladsen er et offentligt sted, hvor alle skal kunne færdes uden at udsættes for passiv rygning, gælder det nu også her, at cigaretten og lignende skal slukkes, inden du kommer ind på pladsen.

La’ affaldet være i fred!
På AffaldPlus’ genbrugspladser er ”klunsning forbudt”. Det kan være farligt at bevæge sig rundt i containerne, og før vi indførte forbuddet, følte en del af vores kunder sig desuden generet af professionelle klunsere. AffaldPlus' medarbejdere sørger for, at ting, som har værdi, bliver fisket op af containerne og solgt i PlusButikken. Overskuddet herfra er med til at gøre brugen af pladserne billigere for alle.

Din mor er her ikke!
Gør rent efter dig selv, hvis du spilder på pladsen og uden for containerne. Læs om redskaber.

Undgå støv på hjernen!
Vis hensyn, hvis du afleverer støvende affald. Tjek vindretningen og sørg for, at støvet ikke blæser hen i hovedet på andre. Lån gerne en vandkande eller haveslange og hæld vand på.

Børn er altid velkomne!
Børn er meget velkomne, men de kan komme galt af sted, hvis de går alene rundt, og der ikke bliver holdt opsyn med dem. På vores travleste pladser er der til tider over 100 tungt-læssede biler i timen, så der er meget trafik.

VUFF!
Husdyr har ikke så meget at gøre på vores genbrugspladser – så lad dem blive i bilen.

Alt godt fra dagrenovationsbeholderen
Dagrenovation kan kun afleveres på udvalgte genbrugspladser og i særligt mærkede sække. På nogle af vores genbrugspladser kan du købe ekstra sække. Dagrenovation må ikke komme i småt brændbart på grund af evt. lugt og tiltrækning af skadedyr. Læs om dagrenovation her på siden eller på din kommunes hjemmeside.

Spørg os!
Er du i tvivl om noget, så spørg en af genbrugsvejlederne på pladsen. Vi er her for det samme.

Gode vaner på flere sprog
Download folder med "De gode vaner" på tysk, engelsk og polsk.

 
Opdateret: 14. februar 2017