På alle AffaldPlus' genbrugspladser kan du aflevere farligt affald

Farligt affald

Priser for aflevering af farligt affald i 2020 (pris kr. pr. kg ekskl. moms - kun for virksomheder):
 • Batterier og akkumulatorer: 0,-
 • Opløsningsmidler: 9,-
 • Maling, trykfarve, klæbestoffer m.m.: 7,-
 • Andet farligt affald fra biler: 7,-
 • Køle- og sprinklervæsker: 7,-
 • Bremsevæsker: 7,-
 • Oliefiltre: 7,-
 • Pesticider/gift: 15,-
 • Spildolie, hydraulikolie m.v.: 1,-
 • Spraydåser og trykbeholdere: 15,-
 • Syrer: 15,-
 • Baser: 15,-
 • Skarpe og spidse genstande (klinisk risikoaffald): 18,-
 • Medicinrester: 15,-
 • Byggeaffald med PCB: 15,-
 • Andet farligt affald, herunder ukendt affald: 35,-
 • Tømt emballage: 15,-
 • Eksplosiver (herunder Airbag og selestrammere): 100,- pr. stk. 
Farligt affald på genbrugspladser

Det er fastlagt i affaldsbekendtgørelsen, at virksomheder skal betale særskilt for aflevering af farligt affald på genbrugspladsen.


Følgende regler gælder for aflevering af farligt affald på genbrugspladserne:

 • Der må maks. afleveres 2 x 25 kg/liter pr. dag og maks. 200 kg pr. år
 • De afleverede mængder skal kunne håndteres af kunden selv
 • Virksomheder betaler særskilt for aflevering af farligt affald (se priserne i kvitteringsskemaet på vores pjeceside
 • Virksomheder modtager en kvittering for det farlige affald, de afleverer på genbrugspladsen.

Virksomheder, som frembringer farligt affald, skal kunne dokumentere, hvordan affaldet bliver bortskaffet. Derfor kontaktes genbrugsvejlederen på pladsen, for vejning og indtastning, derefter kan der udskrives en kvittering. Du kan også selv medbringe kvitteringsskemaet en på genbrugspladsen og få det udfyldt. Find kvitteringsskemaet her.

For rådgivning om farligt affald: Kontakt evt. Affald Specialaffald eller find en godkendt indsamler/transportør i Det Nationale Affaldsregister.

 

Opdateret: 7. januar 2020