På genbrugspladserne sorteres træ fra til produktion af spånplader.

Træ - ny sortering

Fra 1. januar 2015 begynder vi at indsamle træ til genanvendelse på alle vores genbrugspladser.

Øge mængden af affald til genanvendelse
EU har et mål om et ressource-effektivt EU i 2020, hvor kun affald, der ikke kan genanvendes, må brændes.

Hen over sommeren 2014 har der været kørt forsøg på 4 genbrugspladser, hvor træ er blevet sorteret for sig.

Forsøget har vist, at den bedste håndtering fås, når træet sorteres i en container for sig af borgerne selv ude på genbrugspladserne.

Fra genbrugspladsen bliver træet kørt til et af AffaldPlus’ miljøanlæg, hvor det sorteres og neddeles. Herfra bliver det sendt direkte til genanvendelse.

Ja tak til:
Bjælker, brædder, laminatplader, møbler, lægter, krydsfiner, køkkenskabe, fodlister og gerigter, planker og spånplader.

Nej tak til:
Imprægneret træ.

Hvad sker der med træet?
Træet sendes til genanvendelse og bliver brugt til spånpladeproduktion.

Er du i tvivl?
Er du velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

De kommunale affaldsplaner
De kommunale affaldsplaner går kort fortalt ud på, at vi skal genanvende mere af vores affald, bruge mindre af naturens ressourcer og reducere vores udslip af CO2. Det er noget af det, kommunerne vil opnå ved at omlægge deres affaldssystemer inden udgangen af 2018.

Læs om kommunernes affaldsplaner
Læs pressemeddelelse om den nye sortering
Opdateret: 14. februar 2017