Studieturen i 2015 gik til Californien.

Studierejser

Der arrangeres typisk en udenlandsk studierejse for AffaldPlus' bestyrelse i løbet af en fireårig valgperiode. Desuden vil der i valgperioden ofte blive arrangeret en studietur til et andet dansk affaldsselskab eller en kommune.
AffaldPlus' politisk valgte bestyrelse tager på studierejser, og vi får besøg udefra, hvor vi bliver stillet spørgsmål. Begge dele får os til at reflektere over vores måde at gøre tingene på og har derfor stor betydning for den fortsatte udvikling af AffaldPlus.
Politikerne rejser for at hente inspiration og viden til at videreudvikle AffaldPlus. De mødes med andre politikere, med eksperter og med fagfolk, og de besøger affaldsselskaber, kommuner og erhvervsvirksomheder, som har alternative løsninger på de udfordringer og problemstillinger, vi har i AffaldPlus.

Typisk arrangeres der én studietur af 3-4 dages varighed til udlandet i løbet af en fireårig valgperiode. Desuden vil der i valgperioden ofte blive arrangeret en studietur til et andet dansk affaldsselskab eller en kommune.

Der er ingen fast procedure og ingen forudbestemte skabeloner. Det er AffaldPlus, der planlægger og organiserer det hele indenfor et rimeligt prisniveau. I turene deltager også selskabets direktør og andre relevante medarbejdere.

Studietur 2019
I hver 4-årig bestyrelsesperiode arrangerer AffaldPlus én studietur til udlandet. I denne omgang var bestyrelse og ledelse på bustur til Holland. Her så de nærmere på genanvendelse og genbrug af byggematerialer og tekstiler. 

Rapport studietur 2019  (pdf inkl. program og deltagerliste)

Studietur 2018
I maj 2018 tog bestyrelsen på studietur på Sjælland. Formålet var bl.a. at se nogle af AffaldPlus' egne anlæg, så nye bestyrelsesmedlemmer kunne se anlæggene og ikke-nye medlemmer kunne se ændringer/udvidelser siden sidste besøg. Derudover besøgte vi andre private og offentlige anlæg i branchen.

Rapport studietur 2018  (pdf inkl. program og deltagerliste)


Studietur 2015
I 2015 tog bestyrelsen på studietur til Californien. Californien er interessant, fordi man har besluttet, at man fra 2020 vil opfylde et 'zero waste'-mål og ikke længere vil sende affald på deponi eller til forbrænding.

I Danmark har vi en stærk tradition for gennem forbrænding at udnytte energien i affaldet til produktion af el og fjernvarme. Og helt konkret har AffaldPlus' forbrændingsafdeling en omsætning på 250 mio. med anlæg i både Næstved og Slagelse. Men i Danmark og resten af EU er tendensen , at vi i større grad skal forebygge og genbruge affaldet. Derfor vil det være interessant for vores bestyrelse at opleve, hvordan man arbejder med det i en markedsøkonomisk kontekst i et område, hvor levestandarden er sammenlignelig med danske forhold.

De danske kommuner skal de kommende fem år flytte sig fra at genanvende 25 % af husstandenes affald til at genanvende 50 %. Californien er kendt for sin progressive miljøpolitik, og i San Fransisco har man allerede i 2010 opgjort genanvendelsen til 75 %. Konceptet i San Francisco indebærer en vidtrækkende indblanding i byens liv. Fx skal der ved alle arrangementer i byen være affaldssortering, og man påvirker aktivt brugen af alternative materialer ved disse arrangementer og i andre sammenhænge. Volumenafhængig renovationsafgift er også et virkemiddel i kombination med obligatoriske kildesorteringsprogrammer for borgere og erhverv.

Rapport studietur 2015 (pdf inkl. program og deltagerliste)
Regnskab studietur 2015


Studietur 2012
I april 2012 tog bestyrelsen på studietur til Barcelona. Det overordnede formål med studieturen var at se, hvordan de fælles EU-regler implementeres og opfyldes i et land med en anderledes demografi, et anderledes klima samt med en anden kulturel, politisk, økonomisk og administrativ baggrund end den danske. På studieturen fik deltagerne indblik i indsamling og behandling af affald i Barcelonaområdet, ligesom deltagerne fik indblik i affaldsområdet generelt i Spanien og specielt i Katalonien via en specialforelæsning på Universidad Autónoma de Barcelona. Endelig besøgte deltagerne et center, Fábríca del Sol, der målrettet formidler information om bæredygtighed, herunder om affald og ressourcer. 

Rapport studietur 2012 (pdf inkl. program og deltagerliste)

 
Opdateret: 11. september 2019