Stor, større, størst? Anbefalinger til beregning af beholderstørrelse og volumenbehov...

Beholderstørrelse

 Værktøjskasse for kommuner og affaldsfolk
 
  1. Affaldsstrømme
  2. Beholderstørrelse
  3. Brugerundersøgelser
  4. Genbrugsguider
  5. Kommunikation
  6. Kortlægning
     
  7. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:

 
Her finder du gode råd og anbefalinger om beholderstørrelse og volumenberegning i forbindelse med et affaldsforsøg eller ændring af affaldsordninger.
Når der skal udføres forsøg eller indføres nye ordninger, er det altid et påtrængende spørgsmål, hvor mange og hvor store beholdere der skal stilles til rådighed for de forskellige fraktioner, og hvor tit de skal tømmes.

Antallet af beholdere vil oftest være bestemt af på den ene side den plads, man kan finde til dem i den enkelte bebyggelse. Og på den anden side ønsket om, at beboerne ikke får for lange gåafstande til beholderne.

Størrelsen og tømningsfrekvensen vil herefter være bestemt enten af hygiejniske forhold (som for rest- og bioaffald, hvor uge- eller som minimum 14-dagestømning anbefales), eller af de mængder der indsamles af de enkelte fraktioner.

I forsøget er der fundet nogle tommelfingerregler for , hvor meget man kan forvente at indsamle pr. husstand/år af forskellige tørre fokusmaterialer, og hvor meget volumen det så forudsætter for et helt år.

Når antallet af beboere og det mulige antal og volumen af beholdere kendes, kan den forventelige tømningsfrekvens beregnes ud fra dette – eller man kan beregne det nødvendige antal beholdere med et givent volumen ved en given tømningsfrekvens etc. I skemaet her er vist nogle nøgledata:
 
Nogle typiske årsvolumen-behov/husstand, etageboliger (1,5 indb./hs.)
Fraktion
 
liter/hs/år kg/hs/år densitet, liter/kg
Pap/papir             610 84 7,3
Plast, hård              340 4,4 77,3
Glas              250 28 8,9
Metal                 80 2,1 38,1
Rest           5.000 300 16,7
Bio              310 70 4,4
 

Volumenberegner
Du kan beregne antallet og størrelsen af beholdere samt tømningshyppighed ud fra antallet af lejemål i disse  regneark:
Beregning af voluminer i liter
Beregning af  voluminer i kubikmeter
 

Hvis du vil vide mere om vurdering af volumenbehov for indsamlingsudstyr, anbefaler vi dig at læse afsnit 4 i Delrapport 4.
 
Opdateret: 13. december 2019