Der er blevet vejet og analyseret affald under forsøget i Større samlede bebyggelser.

Delrapport 7: Affaldsstrømme