• Midtvejsevent i Skovparken, Korsør

 • Vores Genbrugsguider gik rundt i 3 af forsøgets boligområder og tilbød deres hjælp med sortering. De blev godt modtaget.

Delrapport 5: Kommunikation

 Værktøjskasse med rapporter
 
 1. 0. Samlerapport
 2. 1. Erfaringer
 3. 2. Kortlægning
 4. 3. Holdninger og vaner
 5. 4. Udstyr
 6. 5. Kommunikation
 7. 6. Afsætning
 8. 7. Affaldsstrømme
   
 9. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:
 
Her finder du rapporten om kommunikation i vores forsøg "Bedre affaldssortering i samlede bebyggelser".

Læs delrapport 5: Kommunikation 

Bilag til delrapport 5
Bilag 1: Oversigt over forsøgsområder
Bilag 2: Kommunikationsmateriale fra forsøgsstart
Bilag 3: Genbrugsguidernes afrapporteringer
Bilag 4: Kommunikationsmateriale midtvejsevaluering
Bilag 5: Koncept for Genbrugsguider (inkl. stillingsannonce/program for uddannelse)
Bilag 6: Genbrugsguidernes log
Bilag 7: Uddannelse af ejendomsfunktionærer og beboerrepræsentanter

 
Opdateret: 13. december 2019