Delrapport 3: Beboernes holdninger og vaner

 Værktøjskasse med rapporter
 
 1. 0. Samlerapport
 2. 1. Erfaringer
 3. 2. Kortlægning
 4. 3. Holdninger og vaner
 5. 4. Udstyr
 6. 5. Kommunikation
 7. 6. Afsætning
 8. 7. Affaldsstrømme
   
 9. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:
 
Her finder du rapporten om beboernes holdninger vaner skrevet ud fra de telefoninterview, vi fik lavet før og efter vores forsøg "Bedre affaldssortering i samlede bebyggelser".