Forsøgsområdernes placering i hhv. Korsør (Slagelse), Næstved og Vordingborg.

Delrapport 2: Kortlægning af forsøgsområder