Delrapport 1: Erfaringer

 Værktøjskasse med rapporter
 
 1. 0. Samlerapport
 2. 1. Erfaringer
 3. 2. Kortlægning
 4. 3. Holdninger og vaner
 5. 4. Udstyr
 6. 5. Kommunikation
 7. 6. Afsætning
 8. 7. Affaldsstrømme
   
 9. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:

 
Delrapport 1 om "Erfaringer" er på vej... og vil kunne findes her på siden primo marts 2016.


Bilag til delrapport 1
Bilag 1: Oversigt over forsøgsområder

 
Opdateret: 23. februar 2016