Vores forsøg omfattede fire bebyggelser; Skovparken i Korsør (Slagelse), Kirsebærplantagen i Vordingborg samt Sct. Jørgens Park og Vandtårnsparken i Næstved.

Kortlægning

 Værktøjskasse for kommuner og affaldsfolk
 
  1. Affaldsstrømme
  2. Beholderstørrelse
  3. Brugerundersøgelser
  4. Genbrugsguider
  5. Kommunikation
  6. Kortlægning
     
  7. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her: 
Her finder du vores anbefalinger og erfaringer, når det gælder kortlægning og udvælgelse af forsøgsområder i forbindelse med nye affaldsordninger.
Det er en god idé at gøre sig bekendt med beboersammensætningen i et boligområde, inden der iværksættes forsøg eller nye ordninger.

Bor der mange pr. husstand, er der naturligvis mere affald. Er der mange unge, går det trægt med sorteringen. Er der mange børn, er der meget madaffald, og er der overvægt af ældre, går det ofte rigtig godt med affaldssorteringen.

Antallet af beboere og alderssammensætningen er i denne forbindelse helt centrale nøgledata. De indhentes smart via kommunernes webGIS. Her finder du: Anvisning til brug af webgis til kortlægning af antal beboere og alderssammensætning.

Antallet af husstande, der er tilmeldt ’Reklamer Nej Tak’, er af stor betydning for det samlede papirpotentiale. Post-Danmark kan desværre ikke oplyse antallet på lavere niveau end postdistrikt, men opgør til gengæld her på villaer og etageboliger. Her finder du Manual til brug af Post DK's statistik over adressater tilmeldt "Nej tak til reklamer"  og forklaring på, hvad de forskellige ’Nej Tak’-ordninger indebærer. Det kræver optælling i felten af ’Nej Tak-skilte’ på postkasserne, hvis du skal kende det eksakte antal i en bebyggelse. Manualen giver også gode råd til det.

Andet
Eksempel på aftale med boligselskab

Hvis du vil vide mere om kortlægning og udvælgelse af områder, anbefaler vi dig at læse delrapport 2 om kortlægning.

Her kan du læse lidt mere om bebyggelserne i vores forsøg:

 
Opdateret: 13. december 2019