• Alle beboere har fået information om forsøget - både før, under og efter. 9 ud af 10 beboere er enten tilfredse eller meget tilfredse med informationen i forsøget.

 • På alle udendørs beholdere har der været skiltning, som matchede den information, der blev uddelt til beboerne.

Kommunikation

 Værktøjskasse for kommuner og affaldsfolk
 
 1. Affaldsstrømme
 2. Beholderstørrelse
 3. Brugerundersøgelser
 4. Genbrugsguider
 5. Kommunikation
 6. Kortlægning
   
 7. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her: 
Her finder du vores anbefalinger og erfaringer, når det gælder kommunikation i forbindelse med forsøg og nye affaldsordninger.
I vores forsøg har vi benyttet traditionelle kommunikationsmedier som fx web, video, pjecer og skiltning, men også nyere kommunikationstiltag som personlig dialog i form af Genbrugsguider.
 
Vi har målt på effekten og modtagelsen af kommunikationsmaterialet bl.a. i vores telefoninterview. Det har givet os bl.a. denne viden:
 • Skriftlig, husstandsomdelt information er (stadig) virkningsfuldt. 9 ud af 10 har modtaget vores materiale, og lige så mange har udtrykt tilfredshed med det – selvom det ’bare var hustandsomdelte pjecer’! Måske er det blevet så vel modtaget, fordi pjecerne var lokale. Gør det derfor muligt - og let - for boligselskaberne selv at producere lokale pjecer. Det kan evt. gøres ved at give boligselskaberne mulighed for at downloade skabeloner med forslag til tekst og piktogrammer, men hvor boligselskaberne så selv kan gøre pjecerne lokale ved at indsætte områdekort mm.
 • Gør det også let for boligselskaberne at lave skiltning. Tilbyd dem også her mulighed for download af skabeloner/adgang til piktogrammer.
 • Ikke alle synes de har behov for mere viden om sortering og genbrug. Vær derfor opmærksom på, hvornår beboerne har behov for ‘hvordan’-information, og hvornår de evt. har brug for ‘hvorfor-information. Forsøget har lært os, at beboerne som udgangspunkt er meget idealistiske og gerne vil genbruge – men at de måske mangler helt konkret viden om, hvad de kan sortere fra, hvor rent det skal være osv.
 • Benyt eksisterende webkanaler – jeres egne eller måske boligselskabernes eller evt. sociale medier, hvis de er relevante for målgruppen. Opfind ikke nye webmedier til sorteringsprojektet, da det kan være svært at trække trafik til et helt nyt site. I hvert fald skal det overvejes nøje, hvor mange ressourcer man vil bruge på nye medier frem for noget, der eksisterer i forvejen.
 • Inddrag og uddan  viceværter og beboer-repræsentanter og gør dem til ambassadører. Vi har gode erfaringer med at ’trække’ disse nøglepersoner tættere ind til projektet, men husk, at der skal følges op på denne målgruppe også. Selv ildsjæle skal have pustet nyt liv i gløderne indimellem!
 • Benyt beboersammenkomster i stedet for selv at lave events. Især hvis du ikke kan lokke med fadøl og helstegt pattegris. Det er svært at få andre end de i forvejen interesserede til at dukke op til affaldsevents, så er det muligt at koble sig på et i forvejen planlagt arrangement i bebyggelsen – en generalforsamling, en beboerfest eller andet – vil det nok trække færre af kommunens ressourcer i forhold til planlægning, annoncering og forplejning.
 • Husk at følge op på projektet undervejs. Benyt ‘statusopdateringer’ – både i form af breve, opslag på fællesområder/i opgange samt evt. på sociale medier for at fastholde fastholde beboernes fokus.

Andet materiale om kommunikation
Her finder du finder eksempler på alt vores informationsmateriale i forsøget - også links til illustrationer der frit må benyttes.

Hvis du vil vide mere om kommunikation i forsøget, anbefaler vi dig at læse delrapport 5 om kommunikation.
 
Opdateret: 13. december 2019