• Uddannelsesdag for Genbrugsguider hos AffaldPlus.

 • Genbrugsguiderne blev præsenteret for beboerne ved vores events og i vores informationsmateriale.

 • En Genbrugsguide hjælper en beboer med at deltage i midtvejs-konkurrencen.

Genbrugsguider

 Værktøjskasse for kommuner og affaldsfolk
 
 1. Affaldsstrømme
 2. Beholderstørrelse
 3. Brugerundersøgelser
 4. Genbrugsguider
 5. Kommunikation
 6. Kortlægning
   
 7. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:
 
Her finder du materiale og anbefalinger, hvis du overvejer at bruge Genbrugsguider i din kommunikation i forbindelse med nye affaldsordninger.
I vores forsøg ansatte og uddannede vi et korps bestående af 6 Genbrugsguider, som besøgte 3 ud af 4 forsøgsområder. De blev taget rigtige godt imod – 8 ud af 10 beboere  angav at være glade for Genbrugsguidernes besøg. Og vi kan se, at tilfredsheden med informationen er steget mest i de områder, hvor guiderne har været.

Der har dog også været beboere, der ikke ønskede besøg. I alt har guiderne besøgt godt halvdelen af beboerne, hvilket også var målsætningen.
 
At benytte guider i den personlige kommunikation er en relativ dyr kontaktform – og det er nok ikke realistisk at benytte guider på samme måde, når vi skal udrulle nye affaldsordninger i hele AffaldPlus’ opland. Vores anbefalinger lyder derfor på:
 • Opret et korps af guider, der sammen kan turnere rundt i boligområder, storcentre mm. og opnå personlig kontakt. Korpset kan også iværksætte ‘pop up’-events i bebyggelserne, fx ved legepladser/vaskerier mm. og deltage i beboernes egne sammenkomster. Dette er en mindre dyr kontaktform end at benytte Genbrugsguider, der skal besøge alle beboere
 • Regn ikke med, at Genbrugsguider kan få kontakt til de ikke-interesserede. Guiderne er bedst til dem, der i forvejen har en lille interesse for emnet.
 • Husk, at tænke på de praktiske forhold for guiderne - toiletbesøg, spisepauser mv. Guiderne har brug for et sted at være under pauserne.
 • Guiderne kan - af hensyn til tryghed - ønske at gå sammen to og to. Det var der flere af vores, der ønskede. 
 • Udstyr guiderne med id-kort og 'uniform', så man kan se, hvor de kommer fra. Præsentér dem i informationsmaterialet på forhånd.
 • Overvej en form for afrapportering, så alle guidernes erfaringer og oplevelser kommer kommunen i hænde.
Materiale om Genbrugsguider
Koncept
Stillingsopslag
Stillingsbeskrivelse
Uddannelsesdag
Spørgeramme for log til Genbrugsguider
Afrapportering og anbefalinger fra Genbrugsguiderne i forsøget

Vil du vide mere om Genbrugsguiderne i forsøget, anbefaler vi dig at læse delrapport 5 om Kommunikation samt delrapport3 om Beboernes holdninger og vaner (telefoninterview).
 
Opdateret: 13. december 2019