Midtvejsevent i Kirsebærplantagen - en affaldssnak i sommervarmen.

Brugerundersøgelser

 Værktøjskasse for kommuner og affaldsfolk
 
  1. Affaldsstrømme
  2. Beholderstørrelse
  3. Brugerundersøgelser
  4. Genbrugsguider
  5. Kommunikation
  6. Kortlægning
     
  7. Gå til værktøjskassens forside

Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:
 
Her finder du gode råd og anbefalinger, hvis du skal udføre brugerundersøgelser i forbindelse med et affaldsforsøg eller ændring af affaldsordninger.
Brugerundersøgelser giver et værdifuldt bidrag til forståelsen af beboernes affaldsvaner og –holdninger. Hvis de udføres som før- og efter-undersøgelser giver de desuden en god indikation på, hvordan og om ændret kommunikation eller systemer har haft en effekt.

Brugerundersøgelser udføres mest rationelt som telefoninterviews. Det giver erfaringsmæssigt langt større respons end fx on-line spørgeskemaer, hvor beboerne selv skal tage initiativ til at logge ind og krydse af. Og hvor der derfor er fare for overrepræsentation af særligt interesserede respondenter.

Hvordan finder vi telefonnumrene?
Ved hjælp af webGIS (se manual for brugen af webGIS) kan kommuner lave udtræk over samtlige beboere i et område med navn og adresse. Man kan frasortere fx børn og unge under 18 år. Udtrækkene kan herefter bruges som grundlag for fremfinde telefonnumre. Det er professionelle bureauer gode til.

Hvem interviewer, om hvad og hvor mange?
Selve telefoninterviewene kan med fordel overlades  til professionelle bureauer, som man afklarer spørgerammen med (se eksempel på vores spørgeramme). Sådanne bureauer kan også rådgive om repræsentativitet, herunder antallet af respondenter, der er ønskelige for at opnå valide resultater i et givent område. I dette projekt opnåede vi interview med beboere i 1/3 af alle husstande, hvilket er noget over det, man normalt forventer. Et forsigtigt bud fra vores leverandører lyder på, at man typisk vil komme i kontakt med ca. 20-25 % af en beboergruppe i en undersøgelse af denne type.

Hvis du vil vide mere om vores telefoninterviews, anbefaler vi dig at læse delrapport 3 om beboernes holdninger og vaner.
 
Opdateret: 13. december 2019