I det ene forsøgsområde måtte man blande plast, metal og glas sammen. Renhedsgraden af det sorterede materiale var tilfredsstillende.

Kommuner

Værktøjskasse: 
"Bedre sortering i større samlede bebyggelser"


Boligselskaber
Kommuner
Rapporter
I denne del af værktøjskassen finder du anbefalinger og eksempler fra AffaldPlus' forsøg i større, samlede bebyggelser, som har relevans for kommunefolk og affaldsplanlæggere.


Erfaringer fra AffaldPlus' egne og andre kommuner
Kortlægning af forsøgsområder
Brugerundersøgelser
Opsamlings- og indsamlingsmateriel
Kommunikation
GenbrugsGuider
Afsætningsmuligheder for genanvendelige materialer
Analyser af affaldsstrømme og -kvaliteter

 
Opdateret: 14. februar 2017