Værktøjskassen "Sortering nytter!"

  Værktøjskassen "Sortering nytter!"
 

Her i værktøjskassen har vi samlet al den viden, vi har fået under forsøget "Bedre sortering i større samlede bebyggelser".

I bundfanerne kan du vælge den indgangsvinkel til forsøget, som passer til dig:

  • Er du fra et boligselskab, eller er du beboer i et område, som gerne vil indføre affaldssortering, kan du vælge indgangen "Boligselskaber".
  • Er du affaldsplanlægger i en kommune, eller er du på anden måde professionelt beskæftiget med affald, kan du vælge indgangen "Kommuner".
  • Er du interesseret i at læse forsøgets rapporter, vælger du bundfanen "Rapporter".
Resultaterne i kort form
Vi har lavet en pjece med den vigtigste lærdom fra projektet. Læs den her:
 
Her finder du en værktøjskasse med nyttig viden, gode råd, erfaringer og anbefalinger fra forsøget "Bedre sortering i større samlede bebyggelser" i 2015.

Kan beboere i større samlede bebyggelser bidrage til, at vi når genanvendelsesmålet på 50 %?

Det satte AffaldPlus' kommuner sig for at undersøge i et forsøg med affaldssortering i 4 særligt udvalgte bebyggelser: nemlig i Sct. Jørgens Park og Vandtårnsparken i Næstved, i Skovparken i Korsør og i Kirsebærplantagen i Vordingborg. Her prøvede beboerne i 7 måneder (fra 1. april til 31. oktober 2015) kræfter med fx at sortere bioaffald, papir, pap, plast og metal fra restaffaldet.

Beboerne sorterede ikke det samme alle fire steder, for forsøget skulle bl.a. vise, hvilke forskelle der kan være. Fælles for dem alle var dog, at de fik masser af information om, hvordan og hvorfor de skulle sortere. Boligområdernes ejendomsfunktionærer og beboerrepræsentanter var på kursus hos AffaldPlus og lærte om sortering. Derudover uddannede vi et korps af Genbrugsguider, som hjalp beboerne i 3 af boligområderne til den bedste affaldssortering. 

Et af forsøgets formål var at skabe denne værktøjskasse, hvor andre kan læse om vores resultater  fra forsøget - og måske finde inspiration til, hvordan et lignende projekt kan gennemføres i deres kommune eller boligområde.
 

Forsøget er et "kommunepuljeprojekt" og er støttet af Miljøstyrelsen med 1,2 mio. kr.  Har du spørgsmål til forsøget, er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent hos AffaldPlus, Henrik Wejdling.

 

Opdateret: 13. december 2019