Trykflasker, ildslukkere og gaspatroner kan enten genopfyldes, eller metallet genanvendes.

Trykflasker

Trykflasker, ildslukkere og gaspatroner er opdelt i tre typer.

Trykflasker
Ildslukkere/brandslukkere
Gaspatroner

I beholderen til trykflasker på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

Trykflasker

  • Gasflasker
  • Højtryksflasker med og uden ilt mm.

Ildslukkere/brandslukkere

  • Kulsyreslukkere   
  • Pulverslukkere
  • Slukkere med halon
  • Skumslukkere

Gaspatroner

  • Engangsgaspatroner til ukrudtsbrændere, campingblus
  • Kulsyrepatroner, fx fra Sodastream

Godt at vide: 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Trykflasker

Affaldet bliver afhentet af en leverandør og kørt til genopfyldning. Hvis trykflasker ikke kan genfyldes, sendes metallet til oparbejdning og genbrug.

Ildslukkere/brandslukkere

Affaldet afhentes af Stena Miljø. Kulsyreflasker tømmes og trykprøves, og hvis de kan genbruges, bliver de renoveret og genfyldt. Hvis de ikke kan genbruges, sendes metallet til genbrug. Ildslukkere/brandslukkere med pulver og halon tømmes, og indholdet destrueres. Metallet sendes til genbrug.

Gaspatroner

Affaldet hentes af Stena Miljø, som tømmer flaskerne og sender metallet til genbrug.