• Stort brændbart måler over 1 m og er for stort til at komme i komprimatoren til Småt brændbart.

 • Har du tænkt på, om det, du afleverer til Stort brændbart, kunne få et nyt liv hos en anden familie?

Stort brændbart

Stort brændbart er brændbart materiale, der måler mere end 1 meter.

I containeren til stort brændbart på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

 • Emner af glasfiber fx både og olietanke
 • Gulvtæpper
 • Madrasser
 • Møbler med polstring (stole, borde, sofaer, reoler mv. som ikke udelukkende består af træ eller metal)
 • Springmadrasser
 • Stråtag
 • Terrassebrædder som er et blandingsprodukt mellem træ og plast
 • Træbeton
 • Træ med råd
Vær med til at give tingene nyt liv
Har du overvejet, om den ting du kommer med er for god til at smide ud? Hvis du afleverer dine ting til direkte genbrug, vil de blive solgt i AffaldPlus' genbrugsbutik - PlusButikken. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Læs Vi gi'r ting nyt liv

Godt at vide: 

Affaldet skal være over 1 meter og være forbrændingsegnet. Har du mindre emner, skal de i Småt brændbart.

Affaldet skal til enhver tid kunne være i containeren. En tom container er ca. 6 x 3 meter.

Kommer du med stråtag fra et helt tag, så kontakt genbrugspladsen forinden og lav aftale herom.

Kommer du med:

 • Træstød, så skal de afleveres i Træstød.
 • Møbler af rent træ, skal det afleveres i Indendørs træ
 • Stel af jern, bør stellet afmonteres og afleveres til Jern og metal
 • Bordplade af marmor eller med fliser/kakler, bør disse fjernes fra træet og afleveres i hhv. Beton og tegl eller Keramik og porcelæn
 • Hårde hvidevarer og andre elektroniske produkter skal afleveres i Store husholdningsapparater eller i Kølemøbler. Da tungmetaller i elektronikken ender i forbrændingsslaggen, hvis det brændes. Slaggen må derfor kasseres (deponeres) i stedet for at kunne blive genanvendt 
 • Blød PVC fra fx gulve, havebassiner, ventilationsslanger og presenninger skal afleveres i Deponi. Kloren i PVC danner saltsyre ved forbrænding. Saltsyren giver syreregn, som ødelægger skovene. Forbrænding af PVC giver desuden problemer med tungmetaller i slaggen
 • Imprægneret træ skal afleveres til Imprægneret træ. Tungmetallerne fra træet ender i forbrændingsslaggen. Slaggen må derfor kasseres (deponeres) i stedet for at kunne blive genanvendt.
Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Forbrændingsegnet affald køres til AffaldPlus' forbrændingsanlæg.

Varmen fra forbrændingen bruges til at producere energi herunder fjernvarme og strøm. Fra forbrændingen kommer der to restprodukter:

 • Slagger er aske og affaldsrester, som ikke er brændt helt ud. Slaggen indeholder også jern, men når den er sorteret fra, kan slaggen bruges som vejfyld.
 • Restprodukt fra røggasrensningen. Det er et hvidligt pulver, som består af kalk, tungmetaller, aske og andre partikler fra røgen. Flyveasken kan ikke genanvendes, og den deponeres derfor på miljøsikre anlæg i Norge eller Tyskland.

Jo renere affald vi brænder (dvs. uden elektronik, batterier, PVC osv.), jo renere slagge får vi og jo mindre restprodukt til deponering.