Småt brændbart affald skal afleveres i klare sække, hvis du kommer med det i emballage.

Småt brændbart

I containeren til småt brændbart på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere :

 • Alle brændbare effekter, som ikke kan komme i andre fraktioner
 • Dæk fra cykler, knallerter, trillebør, sækkevogn
 • Flamingo, (EPC, ekspanderet polystyren)
 • Gavepapir og gavebånd
 • Glasfiber
 • Kassettebånd og videobånd
 • Klude
 • Møbler med polstring og træben
 • Nyere haveslanger
 • Ringbind
 • Skumgummi
 • Små tæpper/gulvtæpper
 • Terrassebrædder (er blandingsprodukt af træ og plast)
 • Træbeton
 • Træ med råd
 • Vådt (og/eller snavset) pap, papir og aviser
Vær med til at give tingene nyt liv
Har du overvejet, om den ting du kommer med er for god til at smide ud? Hvis du afleverer dine ting til direkte genbrug, vil de blive solgt i AffaldPlus' genbrugsbutik - PlusButikken. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Læs Vi gi'r ting nyt liv

Godt at vide: 

Affaldet skal være forbrændingsegnet. Har du emner, der måler mere end 1 meter, skal de i Stort brændbart.

Kommer du med:

 • Bordplade af marmor eller med fliser/kakler, bør disse fjernes fra træet og afleveres i hhv. Beton og tegl eller Keramik og porcelæn
 • Stel af jern, bør stellet afmonteres og afleveres til Jern og metal
 • Møbler af rent træ, skal det afleveres i Indendørs træ
 • Elektronik, skal det afleveres i Små husholdningsapparater, da tungmetaller i elektronikken ender i forbrændingsslaggen, hvis det brændes. Slaggen må derfor kasseres (deponeres) i stedet for at kunne blive genanvendt
 • Batterier skal afleveres i Batterier, da tungmetaller og kemikalier fra batterierne ender i slaggen, og fordi vi får ekstra store mængder restprodukt fra røgrensningen
 • Blød PVC fra fx gummistøvler, regntøj, ældre haveslanger, gulve og presenninger skal afleveres i Deponi. Kloren i PVC danner saltsyre ved forbrænding. Saltsyren giver syreregn, som ødelægger skovene. Forbrænding af PVC giver desuden problemer med tungmetaller i slaggen
 • Imprægneret træ skal afleveres til Imprægneret træ. Tungmetallerne fra træet ender i forbrændingsslaggen. Slaggen må derfor kasseres (deponeres) i stedet for at kunne blive genanvendt
 • Dagrenovation skal afleveres til Dagrenovation. Selvom det senere i processen blandes sammen, må det af hensyn til hygiejne og pladsmedarbejdernes arbejdsmiljø ikke afleveres til Småt brændbart
 • I sæsonen for Flyvehavre og bjørneklo og lignende uønskede plantearter (1. juni til 1. september)  er der mulighed for aflevering af disse ukrudtsarter i egen container. Resten af året kan de uønskede plantearter afleveres i klare sække til Småt brændbart.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Forbrændingsegnet affald køres til AffaldPlus‘ forbrændingsanlæg. Affaldet brændes sammen med dagrenovation ved ca. 1000 grader.

 

Varmen fra forbrændingen bruges til at producere energi, herunder fjernvarme og strøm.

 

Fra forbrændingen kommer der to restprodukter:

 • Slagger er aske og affaldsrester, som ikke er brændt helt ud. Slaggen indeholder også jern, men når den er sorteret fra, kan slaggen bruges som vejfyld.
 • Restprodukt fra røggasrensningen. Det er et hvidligt pulver, som består af kalk, tungmetaller, aske og andre partikler fra røgen. Flyveasken kan ikke genanvendes, og den deponeres derfor på miljøsikre anlæg i Norge eller Tyskland.

Jo renere affald vi brænder (dvs. uden elektronik, batterier, pvc osv.), jo renere slagge får vi og jo mindre restprodukt til deponering.