• Plastdunke, bøtter og bakker til genanvendelse skal være mærket med et 1-, 2- 5 eller 6-tal. Du finder oftest mærket i bunden af produktet.

  • Husk at tage propper af flasker og bøtter, når du afleverer dem.

Plastdunke

I containeren til plastdunke på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

  • Dunke fra shampoo creme, sæbe, vaskemiddel og rengøring
  • Plastflasker fra eddike, saft m.m.
  • Bøtter fra yoghurt, hytteost, is m.m.
  • Klare grøntsagsbakker fra fx tomater, salat, gulerødder og champignoner.

Alle skal være: Tømte, skyllede, tørre og uden låg. Med tømt menes, at dunken skal være tømt, skyllet og tør – fx hvis du har skyllet den sidste sjat vaskemiddel ud af dunken og brugt det i vaskemaskinen. 

Låg skal skrues af ved aflevering, men må gerne afleveres sammen med emballagen.

OBS! Af dunke med faremærker modtager vi kun dunke med udråbstegnet eller Andreaskorset  (tømte og skyllede). Er der sjatter eller rester tilbage i din emballage med et af dissse  faremærker, skal den afleveres som farligt affald.

 

Dunke med alle andre faremærker skal afleveres som Farligt affald – uanset om de er tømte eller fulde. 

Emballagen skal være mærket med genbrugsmærkerne 1, 2, 5 eller 6.

                         

Læs mere under punktet "Godt at vide".

 

Godt at vide: 

Dunke skal skylles inden aflevering til genbrug. Da dunke ofte opbevares nogle måneder på opsamlingsstedet, er det vigtigt, at affaldet ikke indeholder madrester, der kan danne bakterier. Det skaber et dårligt arbejdsmiljø for det personale, der arbejder på opsamlingsstedet.

Låg på dunke og flasker skal være taget af inden aflevering, men må gerne afleveres sammen med emballagen. Så sikrer vi os, at emballagerne er helt tømte og eventuelle brandfarlige væsker er fordampet.Emballager med alle andre faremærker end udråbstegnet og Andreaskorset  skal afleveres som farligt affald. På den måde sikrer vi, at gift og andre farlige stoffer ikke kommer i berøring med mennesker eller ud i naturen.

Syrer (eddikesyre, saltsyre m.fl.)
Husk, at du som hovedregel ikke må tilsætte vand til syre, da der er risiko for at væsken bliver varm og ”koger op”. Er du i tvivl, så tag dunk eller flaske med på genbrugspladsen og spørg personalet.

•    Plastlegetøj skal afleveres til Hård plast. Indeholder legetøjet elektronik, skal det afleveres til Små husholdningsapparater.
•    Hård og blød PVC afleveres henholdsvis i Hård PVC eller til Deponi
•    Oliedunke. Her kommer det an på, om det fx er motorolie eller fritureolie. Spørg personalet på genbrugspladsen, hvis du er i tvivl.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Læs mere her: Giv hård plast nyt liv

Hvad sker der med affaldet?: 

Plastdunkene sendes til en plastvirksomhed, som granulerer (knuser) plasten. Herefter kan den omsmeltes og indgå i produktionen af nye plastprodukter.

Der findes mange forskellige typer af plast, og ikke alle er egnet til genanvendelse. Det er dog svært for almindelige forbrugere at se forskel på plasten, og derfor er det en god ide at aflevere al din plast til genanvendelse, og lade behandlingsanlægget sortere det. Læs mere om plast og genanvendelse.