• PCB kan findes i fuger i byggerier fra 1950 - 1970. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om håndtering af PCB-holdige byggematerialer.

  • PCB kan findes i termoruder i byggerier 1950 - 1970. På Miljøstyrelsens hjemmeside findes der en vejledning om håndtering af PCB-holdige termoruder.

PCB

I beholderen til PCB på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • PCB-holdigt affald

Godt at vide: 

Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end det kan hånderes manuelt. Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

 

PCB og andet farligt affald skal afleveres til pladspersonalet, og der udstedes kvittering på forlangende. Kvitteringsskemaet kan downloades og medbringes på genbrugspladsen i udfyldt stand.

Læs mere om PCB i byggeaffaldet.

Du kan også læse om PCB på din kommunes hjemmeside.

Læs om farligt affald generelt.

Særligt for erhverv: 

Erhverv betaler for aflevering af affald. PCB og andet farligt affald skal vejes af personalet ved afleveringen, hvorefter der udstedes kvittering.