• Papir fra aviser, reklamer, bøger og kontorpapir kan bruges igen til nyt papir.

 • Papir fra aviser, reklamer, bøger og kontorpapir kan bruges igen til nyt papir.

 • Papir fra aviser, reklamer, bøger og kontorpapir kan bruges igen til nyt papir.

Papir og pap

I containeren til papir på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
 • Aviser
 • Bøger
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter
 • Makuleret papir
 • Reklamer
 • Telefonbøger
 • Tryksager
 • Ugeblade

 

Godt at vide: 

Kommer du med:

 • Vådt og snavset papir skal det afleveres til Småt brændbart. Vådt og snavset papir skaber et dårligt arbejdsmiljø for de mennesker, som skal arbejde videre med papiret
 • Pap skal det afleveres til Pap. Pappet bliver genbrugt til andre produkter end det øvrige papir gør
 • Plast skal det afleveres til en af plastikfraktionerne. Plast i papir forringer kvaliteten af genbrugspapiret.
 • Gavepapir og gavebånd skal det afleveres til Småt brændbart
 • Fortroligt papir skal det afleveres i særligt aflåst beholder på genbrugspladsen.

.Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det. 

Hvad sker der med affaldet?: 

Når du afleverer dit papir i papirkuberne eller på genbrugspladsen, bliver papiret brugt igen. Papiret køres i lastbil til et centralt opsamlingssted, hvor det bliver pakket i baller og sendt videre til papirfabrikker.

 

På papirfabrikkerne opløser man fibrene i papiret ved hjælp af vand og vasker samtidig tryksværten ud. Bagefter bliver papirmassen lavet til nyt papir; fx til nye aviser, reklamer, køkkenruller og toiletpapir.

 

Når vi genbruger papir, mindsker vi CO2-udledningen og sparer energi og råstoffer (træ og vand). Det kræver nemlig ikke nær så meget energi at lave papir ud af papir som at lave papir ud af træ.

 

Samtidig er det god økonomi at genbruge papiret. De mange tons papir, som AffaldPlus hvert år indsamler, sparer kommunerne for flere mio. kr., som det ville have kostet i forbrændingsafgift, hvis papiret var endt i skraldespanden.