• Både jern, metal og freon fra køleudstyr kan genanvendes.

  • Køleudstyr er fx frysere, klimaanlæg, køleskabe og varmepumper.

Køleudstyr

I containeren til Køleudstyr på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Affugtere
  • Aircondition
  • Frysere
  • Klimaanlæg
  • Køleskabe
  • Vandkølere
  • Varmepumper
  • Øvrigt udstyr med indhold af kølemidler

Maks. 10 stk. pr. dag - større mængder skal varsles 3 dage før.

Vær med til at give tingene nyt liv
Har du overvejet, om den ting, du kommer med, er for god til at smide ud? Hvis du afleverer dine ting til direkte genbrug, vil de blive solgt i AffaldPlus' genbrugsbutik - PlusButikken. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Læs Vi gi'r ting nyt liv

Godt at vide: 

Køleudstyr er omfattet af reglerne om producentansvar - læs om producentansvar.

 

Apparaterne skal være tømt for eventuelt madaffald inden aflevering på genbrugspladsen.

 

Medbring selv hjælpeværktøj + evt. en ekstra hjælper til at få placeret apparaterne i de rette containere, for du skal selv kunne håndtere dit affald, når du afleverer det. Meget køleudstyr er tungere, end hvad vores personale ifølge Arbejdstilsynets regler må hjælpe til med at løfte.

 

Elektronik indeholder tungmetaller og må derfor ikke sendes til forbrænding.

Hvad sker der med affaldet?: 

Køleudstyr indeholder meget jern og metal, men også en del tungmetaller og freon fra ældre kølemøbler. Derfor skal denne type affald behandles på en særskilt måde og med forsigtighed, så evt. køleanlæg ikke skades og den ozonnedbrydende freon slippes fri.

 

Evt. freon skal tappes af fra både kølesystemet og skabets isolering. Det kræver særligt udstyr at opsuge den freon, som slippes løs, når skabet skilles ad. Opsamles det korrekt, kan freon kan genanvendes.

Jern og metal fra apparaterne smeltes om, når tungmetaller og andre materialer er sorteret fra.