• Kanyler, skalpeller og ampuller skal afleveres i godkendte kanylebokse.

  • Kanyler, skalpeller og ampuller skal afleveres i godkendte kanylebokse.

Kanyler og skalpeller

I beholderen til kanyler og skalpeller på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Ampuller
  • Kanyler
  • Skalpeller

Godt at vide: 

Denne fraktion skal behandles med stor forsigtighed.

Kanyler, skalpeller og ampuller skal afleveres i godkendte kanylebokse. På genbrugspladserne kan du gratis få udleveret kanylebokse.

Kommer du med smitteførende affald, sygehusaffald, klinisk risikoaffald eller vævsaffald, skal du tage fat i en fra personalet.

Plastre og forbindinger skal afleveres til Dagrenovation.

 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Affaldet bliver behandlet som farligt affald.