Jord og grus sendes til analysering og kan genanvendes, hvis ikke det er forurenet.

Jord

I containeren til jord på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

  • Grus
  • Jord u. plantevækst
  • Sand
  • Stabilgrus

Godt at vide: 

Husstande og virksomheder må maks. aflevere 1 m3 jord pr. projekt.
 

Ønsker du som borger eller virksomhed af bortskaffe mere end 1 m3 jord pr projekt, skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og du skal som borger eller virksomhed selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtageanlæg.

Al jord modtaget på AffaldPlus' anlæg bliver efterfølgende analyseret.

Link til anmeldelse om jordflytning i AffaldPlus' kommuner

Kommer du med olie- og eller kemikalieforurenet jord, skal du tage fat i en fra personalet.

  • Sand/grus/stabilgrus skal afleveres til Beton og tegl
  • Grillkul/aske skal afleveres til Aske
  • Kattegrus skal afleveres i Dagrenovation
  • Græstørv  - også hvis der er meget jord på - skal afleveres til Haveaffald.

     

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Jorden køres til et mellemdeponi, hvor den analyseres. Er jorden ren, bliver den genbrugt til afdækning og vejskråninger. Er den forurenet, sendes den til rensning eller - for mindre forurenet jord - til deponering i støjvolde.