Jord og grus sendes til analysering og kan genanvendes, hvis ikke det er forurenet.

Jord

I containeren til jord på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

  • Grus
  • Jord u. plantevækst
  • Sand
  • Stabilgrus

Godt at vide: 

Der må - både for husstande og virksomheder - maks. afleveres 1 m3 jord pr. projekt.

Skal du bortskaffe mere end 1 m3 jord pr. projekt, skal jordflytningen anmeldes til kommunen, og du skal som borger eller virksomhed selv sørge for bortskaffelse til godkendt modtageanlæg.

Genbrugspladserne modtager kun ren jord og lettere forurenet jord (defineret som kategori 1 og kategori 2). Har du kraftigere forurenet jord end kategori 2, skal du have det anvist af kommunen.

Læs mere om jordflytning, anmeldelse og kategorisering i AffaldPlus' kommuner

Al jord modtaget på AffaldPlus' anlæg bliver efterfølgende analyseret.

Vær opmærksom på:

  • Sand/grus/stabilgrus skal afleveres til Beton og tegl
  • Grillkul/aske skal afleveres til Aske
  • Kattegrus skal afleveres i Restaffald
  • Græstørv  - også hvis der er meget jord på - skal afleveres til Haveaffald.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Jorden køres til et mellemdeponi, hvor den analyseres. Er jorden ren, bliver den genbrugt til afdækning og vejskråninger. Er den forurenet, sendes den til rensning eller - for mindre forurenet jord - til deponering i støjvolde.