• Jern og metal omsmeltes og bruges i nye produkter.

 • Også Småt metal som konservesdåser, låg og fyrfadsbakker kan afleveres til genanvendelse.

Jern og metal

I containeren til jern og metal må du blandt andet aflevere:
 • Brugte bilmotorer og motorklippere uden væsker
 • Cykler
 • Dåser (tomme) fra konserves, øl, vand
 • Jern
 • Kedler
 • Klaver med jernramme
 • Materialer af rustfrit stål, jern, støbejern, kobber, messing, aluminium
 • Metalspåner
 • Metalskrot
 • Møbler hvor hovedbestanddelen er metal
 • Olietanke i jern/stål (tomme) - se særlige forholdsregler ved aflevering af olietanke 
 • Præisolerede fjernvarmerør (isoleret med Polyuretanskum), højst 2 m. lange
 • Større metaldele
 • Radiatorer
 • Rør
 • Åbne metaltromler
Vær med til at give tingene nyt liv
Har du overvejet, om den ting, du kommer med, er for god til at smide ud? Hvis du afleverer dine ting til direkte genbrug, vil de blive solgt i AffaldPlus' genbrugsbutik - PlusButikken. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Læs Vi gi'r ting nyt liv

Godt at vide: 

Motorer
Skal være aftappede for olie. Oliefiltre skal fjernes, og bundprop fjernes som dokumentation for, at olien er aftappet.

Olietanke af jern/stål
Læs om olietanke.

Er du i tvivl så spørg personalet.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Hvis du afleverer dit gamle jern og metal på genbrugspladsen, bliver det kørt til en skrotvirksomhed, hvor det neddeles i små stykker i et shredderanlæg. Bagefter bliver de små stykker sorteret i magnetiske og ikke-magnetiske metaldele samt i en rest, som består af gummi, plast, glas osv.

 

Metallerne sendes til forarbejdning på fabrikker, hvor det bliver yderligere opdelt. Fx sorteres aluminium fra kobber og messing, så alt kan blive smeltet om og brugt igen. Derefter kan det indgå i produktionen af nye metal- og stålprodukter, fx i cykler, køkken- og haveredskaber eller biler.

 

Vi sparer meget energi, når vi genbruger jern og metal i stedet for at hente nyt i naturen. Og vi får mindre affald. I naturen kan man normalt ikke finde rene metaller. Metallerne er næsten altid bundet sammen med andre stoffer. Når industrien skal bruge fx 1 kg kobber, hentes der typisk 500 kg andre stoffer med op, som skal udskilles og dermed bliver til affald i produktionsprocessen.