Imprægneret træ skal afleveres for sig og må ikke blandes med fx rent træ.

Imprægneret træ

I containeren til imprægneret træ på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Bolværk
  • Bundgarnspæle
  • Flethegn
  • Jernbanesveller
  • Telefonpæle
  • Tjæret træ
  • Trykimprægneret træ

 

Godt at vide: 

Imprægneret træ kan ikke genanvendes, derfor må der KUN komme imprægneret træ i denne container.

Ikke imprægneret, malet og lakeret træ skal afleveres til Indendørs træ.

Grunden til at imprægneret træ fx ikke må brændes er, at det bl.a. indeholder tungmetaller, der vil forurene slaggen. Men også kemikalier, der kan være svære at brænde på almindelige forbrændingsanlæg. Derfor køres det imprægnerede træ til specialforbrænding.

 

Imprægneret træ har ofte, men ikke altid, en grønlig overflade (især når det er nyt). Det har typisk været brugt til hegn, legehuse, skure og andet udendørs træværk. Hvis du er i tvivl, om affaldet er imprægneret, skal du lægge det i containeren til Imprægneret træ. På den måde kommer tvivlen miljøet til gode.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Affaldet køres til Faxe Miljøanlæg. Herfra sendes det til nyttiggørelse på særlige forbrændingsanlæg i Tyskland, hvor det bruges som træbrændsel (energikilde til fjernvarme og elektricitet). I Tyskland deponeres forbrændingsslaggen, og dette er en af årsagerne til, at man i Tyskland (i modsætning til i Danmark) gerne må brænde det imprægnerede træ.