• Haveaffald bliver komposteret og vender på den måde tilbage i naturens kredsløb som næring til nye planter.

 • Haveaffald bliver komposteret og vender på den måde tilbage i naturens kredsløb som næring til nye planter.

Haveaffald

I containeren til haveaffald på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
 • Blade
 • Blomster
 • Buske
 • Grene under Ø 10 cm
 • Græs
 • Græstørv
 • Hækafklip
 • Mindre rødder
 • Ren halm
 • Tækkerør (uden ståltråd)
 • Ukrudt
 • Nedfaldsfrugt

 

Godt at vide: 

Dyregødning
Læs om hvor du kan aflevere Dyregødning.

Tækkerør
hvis der er ståltråd eller lignende i tækkerørene, skal tækkerørene afleveres til Småt brændbart eller Stort brændbart.

Stød/rødder på mere end 10 cm. i diameter
Skal afleveres til Træstød.

Græstørv med væsentligt mere jord end græs
Skal afleveres til Jord.

Giftige planter og uønskede planter (invasive arter)
Har du haveaffald med giftige planter, som i Danmark ikke regnes for uønsket/invasiv (fx sort natskygge eller brandbæger), må dette gerne afleveres til Haveaffald.

Har du derimod haveaffald, der indeholder uønskede/invasive planter, skal de ikke afleveres til haveaffald. I perioden 1. juni til 1. september skal du aflevere affaldet  i den særlige container til Flyvehavre/bjørneklo. Resten af året henviser vi til Småt brændbart.

Du kan læse mere om uønskede/invasive planter hos Miljøstyrelsen.


Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det, da vores haveaffaldspladser er ubemandede.

Hvad sker der med affaldet?: 

Grenene i dit haveaffald bliver knust og omdannet til biobrændsel på Næstved Biobrændselsanlæg. Herefter bruges brændslet til produktion af el og varme på vores affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse. 

Resten af haveaffaldet bliver blandet og brugt som jordforbedringsmiddel.