PVC - mærket med et 3-tal - kan knuses ned og genanvendes i nye produkter.

Hård PVC

I containeren til hård PVC på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:

  • Alle former for hård PVC, evt. mærket med en trekant med et 3-tal i
  • Drænrør
  • Kabelbakker
  • Elektrikerrør
  • Kloakrør
  • Paneler, døre og vinduesrammer (uden glas)
  • Tagrender
  • Trapezplader

Godt at vide: 

PVC står for Poly-Vinyl-Chlorid.

•    Vinduesrammer med glas i afleveres til Vinduesglas
•    Bløde PVC-produkter fx presenninger, afdækningsplast mm. afleveres til Deponi

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Industrien kan genbruge de fleste ting af hård PVC. Det gøres ved, at man granulerer (knuser) PVC‘en og smelter den om til nye produkter.

 

Materialer af PVC må ikke brændes. PVC indeholder klor, som danner saltsyre ved forbrænding. Der er også risiko for dannelsen af dioxiner.

 

Det meste af den PVC, der bliver brugt i Europa i dag, er hård PVC. Hård PVC er ikke tilsat de giftige blødgørere, som der er i blød PVC. Til gengæld er hård PVC ofte tilsat andre stoffer for at undgå, at PVC'en bliver ødelagt af lys og varme. De stoffer industrien bruger, er blandt andet bly, barium, kalcium, kadmium og organiske tinforbindelser.

 

I Danmark er kadmium og bly forbudt i ny PVC. Men den PVC, der bliver til affald nu og mange år frem, indeholder ofte et af de to giftige metaller. Hvis PVC‘en bliver brændt, havner de giftige metaller i slaggen. Hvis der er for meget bly eller kadmium i slaggen, betyder det, at man ikke kan genbruge den. I stedet må man så lægge slaggen på deponi.

 

For at undgå at PVC bliver brændt, indsamler alle danske kommuner PVC. Den bløde PVC lægges på deponi, mens den hårde PVC bliver genbrugt.