Hård plast

I containeren til hård plast på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Hyndebokse
  • Palletanke uden stål og træ
  • Plastbakker
  • Plastlegetøj
  • Plastkasser
  • Plastvandkander
  • Spande uden metalhank
  • Tæpperør
  • Tøjkurve
  • Værktøjsemballage/kasser 

Vær med til at give tingene nyt liv
Har du overvejet, om den ting, du kommer med, er for god til at smide ud? Hvis du afleverer dine ting til direkte genbrug, vil de blive solgt i AffaldPlus' genbrugsbutik - PlusButikken. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Læs Vi gi'r ting nyt liv

Godt at vide: 

På de fleste af vores genbrugspladser kan du aflevere hård plast i en særskilt container. Er du i tvivl om aflevering af hård plast, er du altid velkommen til at spørge personalet på genbrugspladsen.

Plasten må indeholde mindre stykker tape og etiketter.

På nogle plastprodukter er der en trekant med et tal i midten. Er plastemballagen mærket med tallet 1, 2, 5 eller 6, er det hård plast og kan genanvendes.

Al plast, der indeholder elektronik - fx legetøj med elektronik - skal til fraktionen Små husholdningsapparater

I hård plast må du ikke aflevere:
•    Blød plast
•    Plasthavemøbler
•    Plastlegetøj som indeholder elektronik
•    PVC. PVC kan både være blød PVC og Hård PVC
•    Campingtoiletter og tilsvarende, der indeholder kemikalier. Tag fat i personalet, hvis du kommer med dette.

Klik på ovenstående, så får du at vide, hvor det skal afleveres.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Septiktanke
Septiktanke er oftest udført i hård plast. Men tankene er sjældent rene og indeholder ofte beslag og rør. Bortskaffelsen vil - i hvert enkelt tilfælde - bero på en vurdering af genbrugsvejlederne.

 

Hvad sker der med affaldet?: 

Hård plast sendes til plastvirksomheder, som knuser plasten. Herefter omsmeltes den og kan genbruges til nye plastprodukter.