Gips kan blive til nyt gipspulver. Det må dog ikke være vådt, når du afleverer det.

Gips

I containeren til gips på genbrugspladsen må du aflevere tørt gips, blandt andet:

  • Afklip fra nye plader
  • Fibergips (fx ”Farmacell”)
  • Loftsgips
  • Nedrivningsgips
  • Væggips

Godt at vide: 

Større mængder af nedenstående  materialer i gipsen kan ødelægge genanvendelsesmulighederne.

•    Isolering
•    Stålskinner
•    Plastik (fx dampspærrer)
•    Folie (fx dampspærrer)
•    Træ, lægte og lignende
•    og andet, der eventuelt er monteret sammen med gipspladerne.
Da neddeleren på gipsanlægget alene er beregnet til at rive gipspladerne fra hinanden ikke til at knuse stål, træ, mv.

Gipsen må desuden ikke være våd. Våd gips skal i Deponi.

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Gips fra vægge og lofter kan bruges igen, hvis du afleverer det på genbrugspladsen.

Fra genbrugspladsen kører vi gipsen til en genbrugsvirksomhed. Her pulveriseres gipsen i en knuser. Anlægget kan frasortere tapet, pap og søm og lave gipsen om til nyt gipspulver. Gipspulveret indgår herefter i produktionen af nye gipsplader.

75 % af en ny gipsplade består af genbrugsgips.