Fyrværkeri skal afleveres som farligt affald, så det kan blive håndteret korrekt, og vi undgår ulykker.

Fyrværkeri (farligt affald)

Fyrværkeri behandles som farligt affald.

På genbrugspladsen må du må aflevere:
 • Bomberør
 • Bordbomber
 • Heksehyl
 • Hundepropper
 • Is-fontæner
 • Kinesere
 • Knaldperler
 • Nytårsbatterier
 • Raketter
 • Romerlys
 • Stjernekastere

Er du i tvivl om, hvad du må aflevere på genbrugspladsen, så kontakt genbrugspladsen inden aflevering.

Godt at vide: 

Lovligt fyrværkeri er velkommen
Som borger må du aflevere almindeligt nytårsfyrværkeri og småfyrværkeri (konsumfyrværkeri) på genbrugspladsen. Det vil sige alle typer fyrværkeri, der kan købes af private i detailhandlen, og som er mærket med Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnummer (Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnumre starter med enten BRS eller SIK).

Tjek om dit fyrværkeri er lovligt her.
.

Hvad sker der med affaldet?: 

Fyrværkeri
Når du afleverer dit lovlige fyrværkeri, lægger personalet på genbrugspladsen det i vand i spændelågsfade. Et spændelågsfad er specielt velegnet til opsamling og bortskaffelse af farligt affald. Når spændelågsfadet er fyldt, afhentes de til specialdestruktion ved forbrænding.