Fortrolige papirer kan afleveres i lukkede beholder. Papiret køres til makulering og kan herefter genanvendes.

Fortroligt papir

I beholderen til fortroligt papir på genbrugspladsen må du blandt andet aflevere:
  • Papir til makulering

Godt at vide: 

Papiret skal ved aflevering tages ud af eventuelle ringbind, arkivkasser og plastlommer.

Papiret skal afleveres i den aflåste beholder, som har et indkast til det fortrolige papir. Papirbeholderne er typisk sat ved mandskabshuset eller bygningen til olie- og kemikalieaffald. Personalet på genbrugspladsen har ikke nøgle til beholderne.

 

Store mængder fortrolige papirer fra private borgere og offentlige virksomheder kan mod betaling afleveres på AffaldPlus’ Genbrugsterminal.
 

Du skal selv håndtere dit affald, når du afleverer det.

Hvad sker der med affaldet?: 

Når papirbeholderne er fyldte, køres de til AffaldPlus’ Genbrugsterminal, hvor containerne med fortroligt papir opbevares aflåst indtil makulering.

Efter makuleringen genanvendes papiret.